คาถานกการเวก เป็นเลิศทางมหาเสน่ห์

418

สวดบูชาคาถานกการเวก เป็นเลิศทางมหาเสน่ห์

ท่านว่าพระคาถาบทนี้ให้เสกลงในขันน้ำเปล่าล้างหน้าชโลมศีรษะก่อนออกจากบ้านเวลาใดก็ตาม จักเต็มเปี่ยมด้วยเมตตามหานิยมประเสริฐแท้นักแลหรือจะเสกลงสิ่งใดอะไรก็ได้ ล้วนแล้วแต่มีเมตตาทั้งสิ้นด้วยพระอาคมบทนี้ ท่านใดมีพระคาถาบทนี้ติดตัว จักเป็นสิริมงคลและเป็นเลิศทางมหาเสน่ห์ยิ่งนัก

สวดบูชาคาถานกการเวก
สวดบูชาคาถานกการเวก

ตั้งนะโม 3 จบ

ชิวหายัง ธุรังวาจัง ชิวหาวาจันติ ผุสสิตวา สัทธัง สุตะวา จะสุนทะรัง ปิยาเยวะปิยันตุนา

ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก baanjompra.com, youtube และ rattaya-pramai.lnwshop.com

ความเห็นถูกปิด