คาถาบูชพระอินทร์ (ท้าวอัมรินทราธิราช)

238

คาถาบูชพระอินทร์ (ท้าวอัมรินทราธิราช)

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

โอม สักกะ เทวะวันทานัง สุขิตา มหาลาโภ
ทุติยัมปิ สักกะ เทวะวันทานัง สุขิตา มหาลาโภ
ตะติยัมปิ สักกะ เทวะวันทานัง สุขิตา มหาลาโภ

หรือภาวนาคาถาบูชาพระพระอินทร์บทย่อ ดังนี้

คาถาบูชพรอินทร์ (แบบย่อ)
โอม อิทรายะ นะมะห์

(ท่อง 9 จบ)
คาถาบูชาท้าวอัมรินทราธิราช หรือพระอินทร์
บทสวดบูชาท้าวอัมรินทราธิราช หรือคาถาบูชาพระอินทร์ บทนี้ เป็นบทสวดสักการะท่านที่ศาลหน้าอาคารอัมรินทร์ บริเวณราชประสงค์

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

โอม สักกะเทวะตา สักการะวันทานัง สุขิตา ชีวิตา มะหาลาโภ ภะวันตุเม

ทุติยัมปิ สักกะเทวะตา สักการะวันทานัง สุขิตา ชีวิตา มะหาลาโภ ภะวันตุเม

ตะติยัมปิ สักกะเทวะตา สักการะวันทานัง สุขิตา ชีวิตา มะหาลาโภ ภะวันตุเม

สหัสสเนตโต เทวินโท ทิพพจักขุง วิโสทายิ อิกะวิติ พุทธะสังมิ โลกะวิทู

 

ที่มา : https://www.pra9wat.com/พระคาถา-บทสวด-มนต์พิธี/คาถาบูชาเทพ-เทวดา/คาถาบูชาพระอินทร์-เทพผู/

ความเห็นถูกปิด