คาถาบูชาชูชกมหาลาภ ช่วยเหลือในสิ่งที่ปรารถนา

121

คาถาบูชาชูชกมหาลาภ ช่วยเหลือในสิ่งที่ปรารถนา

 

คาถาบูชาพ่อชูชก

นะโม 3 จบ
อิติ สุคะโต ชะนาสุโภ ชูชะโก สุคะโต อิติ
อธิฐานแล้วมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ มีโชคมีลาภมิขาดสายหายจากความยากจน
นะโม 3 จบ
อุล ลุม ปะ ฐะ มัง ภันเต ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทุเรหิวา สมิเปหิวา
เถรัสสะ อานุภาเวนะ สทาโหติ ปิยังมะมะ

เมื่อว่าคาถานี้จบแล้วก็ให้อธิฐานถึง ” ชูชกมหาลาภ ” ให้ช่วยเหลือ
ในสิ่งที่คุณปรารถนา ในไม่ช้าอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดลบัลดาล
ให้สำเร็จสัมฤทธิ์ผลทุกประการแลฯ

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก doolekded.com

ขอบคุณภาพประกอบจาก gotoknow.org

ความเห็นถูกปิด