คาถาบูชาดวงชะตา (ของเก่า)

275

คาถาบูชาดวงชะตา (ของเก่า)

นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง

สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง

วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง

โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ

สัพพะทุกขัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง วินาสสันติ

ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา สัพเพเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา

เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เมฯ

เพื่อเสริมดวงชาตา จงผูกดวงชาตาของตน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุลของตน

ไว้ใต้ดวงชาตา หรือดวงที่เรียกว่า “ดวงพิชัยสงคราม” แล้วเอาดวงชาตา

บรรจุ หรือวางตั้งไว้ข้างฐานพระ เมื่อจะบูชาดวงชาตา

พึงว่าคาถานี้ เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ เป็นสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลฯ

” พระพุทธศานาเป็นศาสนาที่พระสัมมาพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์ในแก่นของพระธรรมแล้ว ”

ขอโมทนาบุญแก่ท่านผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่าน…สาธ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sumnakcharang.com

ความเห็นถูกปิด