คาถาบูชาดวงชะตา หลวงพ่อเดิม

94

คาถาบูชาดวงชะตา หลวงพ่อเดิม

(ตั้งนะโม 3 จบก่อน)

นะโม เม สัพพะเทวานัง
สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ

สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ

ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง
โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง

สัพพะภะยัง วินาสสันติ
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ

สัพพะโรคัง วินาสสันติ
ลักขะณา อะหัง วันทามิ

สัพพะทา สัพเพ เทวา มัง ปาละยันตุ
สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ

สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม

อย่างไรก็ตาม การผูกดวงด้วยคาถาบูชาดวงชะตา ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ช่วยเสริมกำลังใจการใช้ชีวิต แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่จะบันดาลโชคลาภและสิริมงคลให้ผู้สวดคาถา ก็คือ การปฏิบัติตนตามทำนองคลองธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ประกอบสัมมาอาชีพ และครองชีวิตด้วยความไม่ประมาท

 

ขอบคุณที่มา : https://www.thairath.co.th/horoscope/belief/2129687

ความเห็นถูกปิด