คาถาบูชาดวงชาตาพึงว่าคาถานี้เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ

83

คาถาบูชาดวงชาตาพึงว่าคาถานี้เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ เป็นสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล

นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
วุโธ ลาภุง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง
โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง วินาสสันติ
ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา สัพเพเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา
เอเตน มังคะละเตชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม ฯ

คาถาบูชาดวงชาตา

ปัจจุบัน นิยมการผูกดวงชาตาของตน เอาไว้สำหรับสักการบูชา เรียกกันว่า”ดวงพิชัยสงคราม” หรือมิฉะนั้นก็เอาดวงชาตาบรรจุไว้ในฐานพระ เมื่อจะบูชาดวงชาตาพึงว่าคาถานี้เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ เป็นสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแลฯ

ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก watthasai.net และ youtube

ความเห็นถูกปิด