คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ เรียกทรัพย์ เสริมวาสนา

150

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ เรียกทรัพย์ เสริมวาสนา

 

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ

ข้อแนะนำก่อนที่จะเริ่มต้นสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ควรตั้งจิตเป็นสมาธิ ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย บิดามารดา และครูอาจารย์ที่เคารพนับถือ จุดธูปและเทียน แล้วสวดดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

ของไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ที่ควรเตรียมไว้สักการบูชา

  • เทียน 1 เล่ม
  • ธูป 9 ดอก
  • ดอกกุหลาบ 9 ดอก
  • บางสถานที่แนะนำให้เตรียมผลไม้มงคล 5 อย่าง เช่น ส้ม, กล้วย, องุ่น, แอปเปิลแดง, สับปะรด (สามารถใช้ผลไม้ชนิดอื่นๆ ที่มีสีแดงทดแทนได้ เช่น แก้วมังกร หรือทับทิม เป็นต้น)

วิธีไหว้ท้าวเวสสุวรรณเพื่อเรียกทรัพย์
หลังจากสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีเคล็ดลับสำหรับผู้ที่ต้องการสิริมงคลด้านโชคลาภและความร่ำรวย ให้นำกระเป๋าสตางค์ที่ใช้ใส่เงินของตัวเอง ไปวนขวารอบกระบองของท้าวเวสสุวรรณ จำนวน 9 รอบ หลังจากนั้นจึงอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนา

สวดคาถาท้าวเวสสุวรรณ มีข้อห้ามอะไรบ้าง?

ผู้ที่ต้องการนับถือท้าวเวสสุวรรณ นอกจากการสวดคาถาบูชาเป็นประจำแล้ว ต้องประพฤติตนอยู่ในสัมมาอาชีพ ควบคู่ไปกับการรักษาศีล 5 ได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์, ไม่ลักทรัพย์, ไม่ประพฤติผิดในกาม, ไม่พูดเท็จ, ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวเวสสุวรรณอย่างแท้จริง เพราะเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณจะเมตตาและให้พรแก่ผู้ที่ปฏิบัติดี

 

 

ขอบคุณที่มา : https://www.thairath.co.th/horoscope

ความเห็นถูกปิด