คาถาบูชาพระพิฆเนศของไทย เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ

27

คาถาบูชาพระพิฆเนศของไทย เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ

 

คาถาบูชาพระพิฆเนศของไทย

โอม พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

คาถาบูชาพระพิฆเนศเพื่อความสำเร็จ

โอม ศรีคะเนศายะนะมะ
ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ
เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน
กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ
ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห
มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ
โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ
โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ

คาถาบูชาพระพิฆเนศ 8 บท

โอม พูตายะ นะมะหะ
โอม ภัคตะวิฆนะ วินาศิเน นะมะหะ
โอม วิฆะณะราชายะ นะมะฮหะ
โอม ศุธิปริยายะ นะมะหะ
โอม ศริษายะ นะมะหะ
โอม สธิรายะ นะมะหะ
โอม สมาหิตายะ นะมะหะ
โอม สมุยายะ นะมะหะ

การสวดมนต์และบูชาเทพเจ้าต่าง ๆ นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและจิตใจ เป็นการช่วยเสริมพลังและความมั่นใจให้เราอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราด้วย ถ้าเรามีจิตใจที่ดี มีความคิดที่ดี และมีการปฏิบัติตัวที่ดี ควบคู่ไปกับการไหว้ขอพรเทพเจ้าตามวาสนาบารมี แบ่งสมดุลทั้งสองอย่างนี้ให้ดี รับรองว่าความสำเร็จจะบังเกิดขึ้นกับทุกคนอย่างแน่นอน

 

 

ที่มา : https://www.wongnai.com/news/wai-bucha-phra-phikkhanet?ref=ct

ความเห็นถูกปิด