คาถาบูชาพระอินทร์ เทพผู้ประทานพรคุ้มครองป้องกันภัย

260

คาถาบูชาพระอินทร์ เทพผู้ประทานพรคุ้มครองป้องกันภัย

สวดบูชาท้าวอัมรินทราธิราช(ท้าวสักกะเทวราช) เสริมดวงชะตาคุ้มครองชีวิตปลอดภัย
พระอินทร์ ท้าวอัมรินทราธิราช หรือท้าวอัมรินทร์ เทพองค์แรกและองค์ใหญ่สูงสุดของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูเเต่โบราณ มีหน้าที่ปกครองสวรรค์และอภิบาลโลก พระอินทร์ หรือท้าวอัมรินทร์ ทรงเป็นเทวราชาผู้ปกครองสวรรค์และอภิบาลโลกมนุษย์ เเละยังเป็นเจ้าแห่งพายุฝนและสายฟ้า พระอินทร์มีบทบาทลดลงโดยเป็นเทวดาชั้นรองและมีหน้าที่รองจากพระตรีมูรติ คือ พระศิวะ พระวิษณุ(พระนารายณ์) และพระพรหม อำนาจหน้าที่บางประการของพระอินทร์ถูกโอนไปให้พระตรีมูรติ เช่น พระอิศวรกลายเป็นประมุขสูงสุดแห่งทวยเทพและเป็นประธานเทวสภา พระนารายณ์มีอำนาจหน้าที่อภิบาลมนุษยโลกแทน กับทั้งพลังอำนาจของพระอินทร์ยังเป็นรองตรีมูรติ

พระอินทร์ ยังมีพระนามอื่นๆ อีก อาทิ เช่น ท้าวอัมรินทราธิราช, ท้าวอัมรินทร์, องค์อินทร์, พระเทวราช, พระสวรรคาธิบดี, พระวัชรหัสต์, พระวัชรปาณี, พระศักระ, พระเทเวนทร์, พระวฤษัน, พระวฤตรหัน, พระสุเรนทร์, พระโกสีย์, พระสหัสนัยน์, พระสหัสเนตร, พระสหัสรากษะ, พระปุรันทร, พระชิษณุ, พระอมรินทร์, พระศักรินทร์, พระมัฆวาน ฯลฯ

พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พาหนะแห่งเทพเป็นช้างที่มีขนาดใหญ่มาก เดิมทีช้างเอราวัณ มีผิวกายสีขาว มีเศียร 33 เศียร แต่ละเศียรมีงาเจ็ดงา แต่ละงายาวสี่ล้านวา มีสระโบกขรณีเจ็ดสระ แต่ละสระมีกอบัวเจ็ดกอ แต่ละกอมีดอกบัวเจ็ดดอก แต่ละดอกมีกลีบเจ็ดกลีบ แต่ละกลีบมีเทพธิดาฟ้อนรำอยู่เจ็ดองค์ แต่ละองค์มีบริวารอีกเจ็ดนาง รวมแล้ว ช้างเอราวัณ มีเศียร 33 เศียร มีงา 231 งา มีสระบัว 1,617 สระ มีกอบัว 11,319 กอ มีดอกบัว 79,233 ดอก มีกลีบบัว 554,631 กลีบ มีเทพธิดา 3,882,417 องค์ และมีบริวารของเทพธิดาอีก 27,176,919 นาง แต่เหตุที่ปรากฏเป็นรูปช้างเอราวัณ 3 เศียรแทน 33 เศียรนั้น คงเพราะรูปแบบงานด้านศิลปะน่าจะมีความงดงามลงตัวมากกว่า

ช้างเอราวัณจากตำนานช้างเอราวัณ ที่เป็นสิ่งวิเศษหนึ่งในสิบสี่สิ่งที่ผุดจากการกวนน้ำอมฤตในพิธีกวนเกษียรสมุทร

 

ที่มา : https://www.pra9wat.com/พระคาถา-บทสวด-มนต์พิธี/คาถาบูชาเทพ-เทวดา/คาถาบูชาพระอินทร์-เทพผู/

ความเห็นถูกปิด