คาถาบูชาพระไพโรจน์วุฒาจารย์ หลวงปู่รุ่ง ติสสโร

358

คาถาบูชาพระไพโรจน์วุฒาจารย์ หลวงปู่รุ่ง ติสสโร

คาถาบูชาพระไพโรจน์วุฒาจารย์ ( หลวงปู่รุ่ง ติสสโร )

หลวงปู่รุ่ง ติสสโร

นะโมพุทธายะ มะอะอุ อิสสวาสุ พุทธะสังมิ อะสังวิสุ โลปุสะพุภะ นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง อุมิอะมิ มะหิสุตัง สุนะพุทธัง อะสุนะอะ พุทโธ สัพพัญญุตะญาโน มะหาชะนานุกัมปะโก ธัมโมโลกุตตะโร วะโร สังโฆ มัคคะผะลัฐโฐ จะติสสโร มะหาเถโร จะอิจเจตัง ระตะนัตตะยัง เอตัสสะ อานุภาเวนะ สัพพะทุกขา สัพพะโรคา อุปัททะวา อันตะรายา จะนัสสันตุ ปุญญะลาภะ มะหาเตโช สิทธิกิจจัง สิทธิลาโภ สัพพะโสตถี ภะวันตุเมติ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก tomdaemon49.wixsite.com

ความเห็นถูกปิด