คาถาบูชาหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง สวดแล้วรวย มีโชคลาภ ค้าขายดี

166

คาถาบูชาหลวงปู่หลิว
เริ่มจากตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและคุณบารมีของหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทอง แล้วตามด้วยบทสวด 1 จบ ดังนี้

จะขอลาภหลวงปู่หลิวจะมะหาเถรา
สุวรรณณะมามา ระชะมามา เพชรชะมามา
อาหาระมามา ขาทะนียะมามา โภชะนียะมามา
สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพพะบูชา ภะวันตุเม
นะชาลีติ อาคัจฉัยยะ อาคัจฉาหิ

 

ที่มา : https://shopee.co.th/blog/worship-luang-pu-liu/

ความเห็นถูกปิด