คาถาบูชา ศาลพระแม่ย่า จ.สุโขทัย

140

คาถาบูชาศาลพระแม่ย่า จ.สุโขทัย

คาถาบูชาพระแม่ย่า  

ตั้งนะโม ๓ จบ (นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ )

อะหัง วันทามิ ขอพุงผีมะหาเทวะตา

สัพพะอุปาทา สัพพะทุกข สัพพะโศก สัพพะโรค

อุปาทา วินาสายะ สัพพะสะตรู ปะมุจจะติ

โอม ขะพุงผีมะหาเทวะตา สะทา รักขันตุ สะวาหะ สะวาหายะ

ศาลพระแม่ย่า จ.สุโขทัย

คำอธิษฐานร่างโดย  อ.ทองเจือ สืบชมพู

จุดเทียนธูป 9 ดอก บอกแม่ย่า             กราบบาทรำลึกคุณอุ่นเกศรี

บุญพระแม่ย่าจงอยู่คู่ธานี                             คุ้มครองลูกทุกชีวิตตลอดมา

ดือดเนื้อร้อนใจก็ไปกราบ                            ร่ำพิลาบทุกข์ใจลูกไปหา

วอนแม่ช่วยอวยสุขทุกเวลา                          แผ่เมตตาช่วยลูกแก้ทุกข์ใจ

ผิดถูกอย่างไรให้แม่ช่วย                              แม่ก็อวยเอื้อจิตพิสมัย

ทำดีแม่ยิ่งช่วยอำนวยชัย                             อุปถัมภ์ค้ำให้ดั่งเจตนา

จะหาใครดั่งเช่นนี้ไม่มีแล้ว                            แม่ย่าคือดวงแก้วกระจ่างหล้า

สุโขทัยสุขสันต์ทุกวันมา                              เพราะมีพระแม่ย่าเป็นมิ่งเมือง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  facebook.com/notes/สุดยอดฟันธง

ความเห็นถูกปิด