คาถาปล่อยสัตว์และคำอธิษฐานปล่อยสัตว์

68

คาถาปล่อยสัตว์และคำอธิษฐานปล่อยสัตว์

คาถาปล่อยสัตว์และคำอธิษฐานปล่อยสัตว์

คาถาปล่อยสัตว์ ใช้สวดในเวลาปล่อยสัตว์ต่างๆ เป็นพระคาถาที่มีอานิสงส์ ทำให้หมดเคราะห์ หมดความทุกข์ที่มีในใจ ผลบุญกุศลในการปล่อยสัตว์ จะทำให้ร่มเย็นเป็นสุข ประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา

การตั้งจิตให้มั่น เพื่อปล่อยชีวิตของสัตว์ต่างๆ ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ ได้มีอายุยืนยาว ต่อชีวิตออกไป และเพื่อเป็นการขอขมากรรมต่อสัตว์ทั้งหลาย ปัญหาต่างๆที่มีอาจจะคลี่คลาย ทั้งเรื่องสุขภาพ หน้าที่การงาน การเรียน เงินทองคล่องตัว

คาถาปล่อยสัตว์

คัจเฉวะ โข ตะวัง ตะระมานะรูโป มะตัง อะมิตตา ปุนะ อัคคะเหสุง ทุกโข หิ ลุทโท หิ ปุมา สะมาคะโม อัทสะ สะนัง โภชะปุตตานัง คัจฉะฯ

คำอธิษฐานในการปล่อยสัตว์

คำอธิษฐานในการปล่อยสัตว์

“ข้าพเจ้าขอปล่อยท่านทั้งหลายเหล่านี้ ให้เป็นอิสระ ข้าพเจ้าให้ชีวิตแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้ให้ความเป็นอิสระแก่ท่านเหล่านี้ ข้าพเจ้าช่วยท่านทั้งหลายเหล่านี้ให้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อน พ้นจากการถูกเขาประหาร ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ให้ในครั้งนี้ จงเป็นเครื่องอโหสิกรรมแก่กัน อย่าได้ถือโทษโกรธเคืองต่อไป ขอท่านทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อข้าพเจ้าปล่อยท่านไปให้เป็นอิสระแล้ว จงไปบอกพวกของท่านที่ทนทุกข์ทรมานอยู่ ถึงส่วนกุศลที่ข้าพเจ้ากระทำนี้ แล้วขออุทิศกุศลนี้ทั้งหมดที่ทำไปแล้วให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อนทั้งปวง และจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

ความเห็นถูกปิด