คาถาพญายม ไล่ผี

135

คาถาพญายม ไล่ผี

นะโมพุทธายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะ
สัพเพทวาปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิยะ
ขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสวา สัพเพยักขา
ปะลายันติ สักกัสสะ วะชิราวุธัง
เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง
อะฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง
ยะมะนัสสะ นะยะนาวุธัง
อิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ

ใช้สวดคาถาพญายมป้องกันผีเมื่อเกิดความกลัวผีขึ้นมา วิญญาณจะไม่มารบกวนเข้าใกล้

คาถาป้องกันผีพราย
ตานังเลนัง สัพพะปาณีนัง เลนังตานัง สัพพะปาณีนัง

ให้ใช้คาถาป้องกันผีพราย เพื่อให้ปลอดภัยจากการรบกวนของวิญญาณ ภูตผีต่าง

คาถาขับไล่สิ่งชั่วร้าย
มะโทรัง อะตะระโร เวสะวะโน นะหากปิ ปิสาคะตาวาโหมิ มหายักขะ เทพะอนุตะรัง เทพะดา เทพะเอรักขัง ยังยังอิติ เวสะวะนัน ภูตัง มหาลักชามะนง มะภูอารักขะ นะพุททิมะมัตตะนัง กาลปะติทิศา สัพเพยักขา ปะลายัตตะนิ

ให้สวดกับน้ำบริสุทธิ์ แล้วนำมาพรมให้ทั่วสถานที่นั้น ๆ จะช่วยทุเลาอาถรรพ์ได้

 

ที่มา : https://shopee.co.th/blog/phayayom-chanting/
ข้อมูลจาก horosociety.com

ความเห็นถูกปิด