คาถามนตร์รักมหาเสน่ห์ เพิ่มเสน่ห์ ใครเห็นก็หลงใหล

107

คาถามนตร์รักมหาเสน่ห์ เพิ่มเสน่ห์ ใครเห็นก็หลงใหล

 

 

คาถามนตร์รักมหาเสน่ห์

– ใช้สำหรับท่องให้คนที่เรารักใคร่ชอบพอ มีความรู้สึกดีๆ ต่อเรา อาจท่องก่อนนำสิ่งของ, ดอกไม้ ไปให้ก็ได้

โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ
พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

คาถามหาเสน่ห์เจอรักแท้

– ใช้สำหรับท่องได้พบเจอความรัก คนโสดได้เจอเนื้อคู่
โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง
สะระติ
จิตตัง สะมาเรมะมะเอทิเอหิชัยยะ
เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ

คาถาขุนแผนมหาเสน่ห์

– ใช้สำหรับท่องเพิ่มเสน่ห์ ใครเห็นก็หลงใหล
เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ

สุดท้ายนี้ ต้องทำความเข้าใจว่าบทสวดคาถาเมตตามหานิยม และคาถามหาเสน่ห์ ไม่ใช่การทำเสน่ห์ในทางที่ไม่ดีแก่ผู้อื่น แต่เป็นเพียงบทสวดเสริมกำลังใจก่อนพบปะเจรจา เพื่อให้ผู้คนหลงใหลเอ็นดู ซึ่งจริงๆ แล้ว หากเราปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน สนทนาด้วยวาจาน่าฟัง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร เราก็จะสามารถเป็นที่รักของเพื่อนๆ เจ้านาย และผู้คนรอบข้างได้ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งคาถาบทใดเลย

 

 

 

https://www.thairath.co.th/horoscope

ความเห็นถูกปิด