คาถาหัวใจพญานาค จากหลวงปู่อนันต์ พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ สำหรับบูชาพญานาค

376

คาถาหัวใจพญานาค จากหลวงปู่อนันต์
พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ สำหรับบูชาพญานาค

เพื่อขอโชค ขอลาภ ความสำเร็จ และความร่ำรวย
ให้ตั้ง นะโม 3 จบแล้วว่าพระคาถาดังนี้

พุทโธ เมนาโถ
ธัมโม เมนาโถ
สังโฆ เมนาโถ
พุทโธ นะโม พุทธายะ
นะชาลีติ อะริยะ ทะนัง
นาคัง ปูเชมิ

พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ สำหรับบูชาพญานาค
คาถา หัวใจพญานาคราช (หลวงปู่อนันต์) เอื้ออังกูร หากลูกหลานพญานาคหรือเชื้อสายพญานาคได้ฟังหรือได้สวดจะประสบความสำเร็จ ก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดด้วยอำนาจบารมี เพิ่มพูนทรัพย์สมบัติ ถ้ารวยอยู่แล้วก็รวย และมีชื่อเสียงมากขึ้น ด้วยพระคาถานี้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก web.facebook.com/310509002740576

ความเห็นถูกปิด