คาถาหัวใจพญานาค (หลวงปู่อนันต์) คุณทางโภคทรัพย์

110

คาถาหัวใจพญานาค (หลวงปู่อนันต์) คุณทางโภคทรัพย์

คาถาหัวใจพญานาค (หลวงปู่อนันต์) สำหรับบูชาพญานาค ตั้ง นะโม 3 จบแล้วว่าพระคาถาดังนี้

พุทโธ เมนาโถ

ธัมโม เมนาโถ

สังโฆ เมนาโถ

พุทโธ นะโม พุทธายะ

นะชาลีติ อะริยะ ทะนัง

นาคัง ปูเชมิ

สวดคาถาหัวใจพญานาค 3 หรือ 5 หรือ 9 จบ ต่อครั้ง

 

 

ที่มา : www.tumsrivichai.com

ความเห็นถูกปิด