คาถาหัวใจพาหุง สวดแคล้วคลาดปลอดภัย ชนะศัตรูหมู่มาร

142

คาถาหัวใจพาหุง สวดแคล้วคลาดปลอดภัย ชนะศัตรูหมู่มาร

 

หัวใจพาหุง อีกหนึ่งคาถาที่เชื่อว่าเมื่อภาวนาอย่างสม่ำเสมอ จะเกิดความสิริมงคล แคล้วคลาด ปลอดภัยจากอันตราย และประสบโชคลาภ (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

สำหรับ คาถาหัวใจพาหุง นั้น ย่อมาจากบทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา หรือพาหุงมหากา โดยเป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ซึ่งย่อให้สั้นลงเพื่อให้ง่ายต่อการจำแต่ยังคงความหมายเดิมไว้ ซึ่งถ้าหากมีเวลาก็สามารถสวดภาวนาฉบับเต็มได้

หัวใจพาหุงแบบย่อ

  • พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ

พา

  • ย่อมาจาก พาหุง สะหัส สะมะภินิม มิตะสาวุ ธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเส นะมารัง ทานา ทิธัม มะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเต ชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

มา

  • ย่อมาจาก มาราติเร กะ มะ ภิยุชฌิตะ สัพพะ รัตติง โฆรัม ปะนา ฬะ วะ กะ มัก ขะ มะ ถัทธะ ยักขัง ขันตี สุทัน ตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเต ชะ สา ภะวะตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

นา

  • ย่อมาจาก นาฬา คิริง คะ ชะ วะ รัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิ จัก กะ มะ สะ นี วะ สุทารุณันตัง เมตตัม พุเส กะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเต ชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

อุ

  • ย่อมาจาก อุกขิตตะขัค คะมะติ หัตถะ สุทา รุณันตัง ธาวันติโย ชะนะปะถัง คุลิมา ละวันตัง อิทธี ภิสัง ขะ ตะ มะ โน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

กะ

  • ย่อมาจาก กัตตะวา นะ กัฏฐะ มุทะ รัง อิวะ คัพ ภินียา จิญจายะ ทุฏ ฐะ วะ จะ นัง ชะยะกา ยะมัชเฌ สันเตนะ โส มะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

สะ

  • ย่อมาจาก สัจจัง วิหายะ มะติสัจ จะ กา วาทะเก ตุง วาทาภิโร ปิตะมะนัง อะติอัน ธะภูตัง ปัญญา ปะที ปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเต ชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นะ

  • ย่อมาจาก นันโท ปะนัน ทะภุ ชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธู ปะเท สะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ทุ

  • ย่อมาจาก ทุคคาหะ ทิฏ ฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง วิ สุทธิชุติ มิทธิ พะกา ภิธานัง ญาณา คะ เท นะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
ที่มา : www.sanook.com/horoscope

ความเห็นถูกปิด