คาถาอิติปิโส 8 ทิศ สวดคุ้มครองป้องกันภัยรอบด้าน

133

คาถาอิติปิโส 8 ทิศ สวดคุ้มครองป้องกันภัยรอบด้าน

คาถาอิติปิโส 8 ทิศ เป็นอีกหนึ่งคาถาที่ใช้ภาวนาเพื่อป้องกันภัยอันตราย เชื่อว่ามีคุณเอนกคณานับ 108 ประการ และมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก โดยได้มีการกล่าวถึงคาถาอิติปิโส 8 ทิศ ไว้ดังนี้ (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

บทที่ 1 เสกเป่าแก้พิษสัตว์ กัด ต่อย ได้ฉมังนัก

บทที่ 2 เสกทำน้ำมนต์ รดคนเจ็บไข้ได้ป่วย ผีเจ้าเข้าทรงดีนัก

บทที่ 3 เสกภาวนากันภูตผีปีศาจ เป่าพิษบาดแผล

บทที่ 4 เสกจนครบ 108 คาบ ทำน้ำมนต์ไล่ผี หรือคนท้องกินคลอดลูกง่าย ประสิทธิ์นัก

บทที่ 5 เสกพรมร่างคนไข้ ไล่ภูติผี ปีศาจร้าย

บทที่ 6 เสกน้ำมนต์ป้องกันผีเจ้าเข้าทรง หรือถูกคุณกระทำชะงัดนักแล

บทที่ 7 เสกด้าย หวาย มีด ข้าวสาร ขับไล่ผีบ้าน ผีป่า เวลาเดินทาง

บทที่ 8 เสกเป่าตัวเอง ป้องกันตัวเวลาเดินทางออกจากบ้าน แคล้วคลาด ปลอดภัย

วิธีสวดคาถาอิติปิโส 8 ทิศ

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

คาถาอิติปิโส 8 ทิศ

อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา (บทนี้เรียกว่า กระทู้ 7 แบก คุ้มทิศบูรพา)

ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง (บทนี้เรียกว่า ฝนแสนห่า คุ้มทิศอาคเนย์)

ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท (บทนี้เรียกว่า นารายณ์เกลื่อนสมุทร คุ้มครองทิศทักษิณ)

โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ  (บทนี้เรียกว่า นารายณ์ถอดจักร คุ้มทิศหรดี)

ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ  (บทนี้เรียกว่า นารายณ์ขว้างจักรไตรตรึงภพ คุ้มทิศประจิม)

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ (บทนี้เรียกว่า นารายณ์พลิกแผ่นดิน คุ้มครองทิศพายัพ)

วา โธ โน อะ มะ มะ วา (บทนี้เรียกว่า ตวาดป่าหิมพานต์ คุ้มทิศอุดร)

อา วิช สุ นุต สา นุส ติ (บทนี้เรียกว่า นารายณ์แปลงรูป คุ้มทิศอีสาน)

ความเห็นถูกปิด