คาถาเรียกทรัพย์ตามวันเกิดของคนเกิดทั้ง 7 วัน

66

คาถาเรียกทรัพย์ตามวันเกิดของคนเกิดทั้ง 7 วัน

 

คาถาเรียกทรัพย์คนเกิดวันอาทิตย์

 • ฉิมพะลี จะมะหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภา เวนะ สะทาโหนติ ปิยังมะมะฯ
 • ให้สวดในวันอาทิตย์ 6 จบ

คาถาเรียกทรัพย์คนเกิดวันจันทร์

 • ยังยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมิเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยังมะมะฯ
 • ให้สวดในวันจัทร์ 15 จบ

คาถาเรียกทรัพย์คนเกิดวันอังคาร

 • ฉิมพลี จะ มะหาเถโร โสระโหปัจจะยาทิมหิ ไชยยะลาโภ มะหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทาฯ
 • ให้สวดในวันอังคาร 8 จบ

คาถาเรียกทรัพย์คนเกิดวันพุธ

 • ทัตติถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย สะรัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหาฯ
 • สวดในวันพุธ 17 จบ

คาถาเรียกทรัพย์คนเกิดวันพฤหัสบดี

 • ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักเขเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ
 • สวดในวันพฤหัสบดี 19 จบ

คาถาเรียกทรัพย์คนเกิดวันศุกร์

 • ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง กะโรเนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะ ลาเภ ภะวันตุ สัพพะทาฯ
 • สวดในวันศุกร์ 21 จบ

คาถาเรียกทรัพย์คนเกิดวันเสาร์

 • ฉิมพะลี จะ มะหานามัง อินทราพรหมา จะปูชิตัง สัพพะ ลาภัง ประสิทธิเม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยังมะมะฯ
 • สวดในวันเสาร์ 10 จบ

 

 

 

ที่มา : https://www.sanook.com

ความเห็นถูกปิด