คาถาเสริมบารมี สวดภาวนาเกิดลาภผล มีสุข ร่ำรวย ไม่ตกต่ำอาภัพอับจน

148

คาถาเสริมบารมี สวดภาวนาเกิดลาภผล มีสุข ร่ำรวย ไม่ตกต่ำอาภัพอับจน

เป็นบทสวดประจำตัวของหลวงพ่อเงิน แห่งวัดบางคลาน เมื่อสวดภาวนาแล้วจะทำให้บังเกิดลาภผล มีสุข ร่ำรวย บารมีแก่กล้า เจริญรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำอาภัพอับจน (จัดเรียงองค์ธรรมตามพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๔ ข้อ ๒๖๙)

โลกุตตะรัง มัคคัง ฌานัง
โลกุตตะรัง สะติปัฏฐานัง ฌานัง
โลกุตตะรัง สัมมัปปะธานัง ฌานัง
โลกุตตะรัง อิทธิปาทัง ฌานัง
โลกุตตะรัง อินท๎ริยัง ฌานัง
โลกุตตะรัง พะลัง ฌานัง
โลกุตตะรัง โพชฌังคัง ฌานัง
โลกุตตะรัง สัจจัง ฌานัง
โลกุตตะรัง สะมะถัง ฌานัง
โลกุตตะรัง ธัมมัง ฌานัง
โลกุตตะรัง ขันธัง ฌานัง
โลกุตตะรัง อายะตะนัง ฌานัง
โลกุตตะรัง ธาตุง ฌานัง
โลกุตตะรัง อาหารัง ฌานัง
โลกุตตะรัง ผัสสัง ฌานัง
โลกุตตะรัง เวทะนัง ฌานัง
โลกุตตะรัง สัญญัง ฌานัง
โลกุตตะรัง เจตะนัง ฌานัง
โลกุตตะรัง จิตตัง ฌานัง
โลกุตตะรัง สะวาหะ
โลกุตตะรัง สะวาหายะ.

 

 

ที่มา : www.lcbp.co.th/category/บทสวดมนต์/

ความเห็นถูกปิด