คาถาโชคลาภ สวดภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภแบบฟลุ๊คๆ

147

คาถาโชคลาภ สวดภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภแบบฟลุ๊คๆ

เป็นคาถาที่ใช้สวดภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภแบบฟลุ๊คๆขึ้นมาได้ เอามาเสกกับน้ำแล้วแตะหน้าผาก…
โพธิ มะหิสะกะ
อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย
เอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโว
***คาถาโชคลาภ***
ใช้ภาวนากับกระเป๋าสตางค์ จะทำให้ไม่ขัดสน
นะโมพุทธายะ
นะมะ พะทะ จะ ภะ กะ สะ นะ อุ อุ นะ
เตชะสุเนนะ มะภูจะนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเต

***คาถาโชคลาภ***
ใช้ภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภ อาจจะใช้เสกกับน้ำแล้วใช้ล้างหน้าก็ได้
นะโมพุทธายะ
สัพพะสิเนหา จะปูชิโต
สัพพะโกรธาวินาสสันตุ
อะเสสะโตเมตตากรุณายัง
ทะยะวิสาโสปิยามะนา
โปเมสัพพะโลกัสสมิง

***คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ***
สวด9 จบ
พรหมาจะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมาจะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม มิเตพาหุหะติ
กลุ่มที่สอง สวดเป็นประจำ

 

ที่มา: https://today.line.me/th/v2/article/k77YnZ

ความเห็นถูกปิด