คาถาโภคทรัพย์ เสริมความมั่งคั่ง มั่งมี โชคลาภ เงินทอง

85

คาถาโภคทรัพย์ เสริมความมั่งคั่ง มั่งมี โชคลาภ เงินทอง

คาถาโภคทรัพย์ อีกหนึ่งคาถาที่เชื่อว่าเมื่อท่องแล้วจะช่วยบันดาลให้พบแต่ความสุข มั่งมีด้วยลาภยศ และทรัพย์สิน เงินทอง ท่องเป็นประจำควบคู่กับการปฏิบัติตัวที่ดี ช่วยเสริมสร้างกำลังใจ

 

คาถาโภคทรัพย์ (สวด 9 จบ)

นิจจัง กาลัง ปิยัง โหติ เทวะตาปิ

นิปัตเตยยัง มหาเตชัง พะเล เนเน

เตเช ชะยะตุ ชะยะมังคะลังฯ

ความเห็นถูกปิด