คาถาไหว้ครู เรียกมงคลเข้าตัว

126

คาถาไหว้ครู เรียกมงคลเข้าตัว

 

ตั้งนะโม 3 จบ

เสฎฐันติ รัตนัง โลเก วันทิตวา ปการณัง อิมัง เลขสมุทยัง กริสสามิ ยถาพลัง

อิติปิโส ภะคะวา ข้าพเจ้าขออัญเชิญ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาอยู่เหนือเกล้าเหนือผม ขออัญเชิญพระพรหมเสด็จมาอยู่เบื้องบ่าซ้าย ขออัญเชิญพระนารายณ์เสด็จมาอยู่เบื้องบ่าขวา ขออัญเชิญพระแม่คงคาเสด็จมาเป็นน้ำลาย

ขออัญเชิญพระพายเสด็จมาเป็นลมปาก ขออัญเชิญพญานาคเสด็จมาเป็นสร้อยสังวาล ขออัญเชิญพระกาฬเสด็จมาเป็นดวงใจ ข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใด ภูตใด พรายใด อย่าได้มาเบียดเบียน บีฑาอย่าได้ประมาทพลาดพลั้ง

ขออัญเชิญคุณครูแต่หนหลัง พระฤาษีทั้งร้อยแปดตน เดชะครูบาธิยาย อันเลิศล้ำ คุณครูอยู่ในถ้ำ จงมาช่วยอวยพรชัยให้แก่ข้าพเจ้า พุทธังประสิทธิ ธัมมังประสิทธิ สังฆังประสิทธิ มหาประสิทธิ

โอม คุรุเทวะ นะมามิ ข้าพเจ้า ขอยอกรชุลีโดยเคารพ คำนับนบคุณครูเฒ่า แต่ก่อนเก่าปัจจุบัน ครูเลขแลครูยันต์ ครูว่านแลครูยา ครูตำหรับแลครูตำรา ครูเวทย์มนต์กลคาถา ครูนะโมกอ ขอ แล กอ กา ครูอักขระขอมไทย จนจบหมด ที่ข้าพเจ้าได้เล่าเรียนศึกษา

ข้าพเจ้าขออัญเชิญ ครูบาธิยาย ทั้งหลายนั้น เชิญมาชุมนุม ประชุมกัน ณ สถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้
สิทธิกิจจัง กิจจานุกิจ ซึ่งบำเพ็ญกรณียกิจ จะเสร็จสม อย่าข้างขัดข้องแรมนานเลยนา

สิทธิกัมมัง การงานผดุงเพื่อบำรุงรักษา อย่าเริศ อย่าโรยรา อย่าโรยช้า สิทธิได้พลันๆ เทอญ แลนา
สิทธิการิยะ ตถาคะโต พระสรรเพชรเสด็จมารมอดฉันใด ปลอดภัย แผ้วคลาดแคล้ว พ้นภัยพาลฉับพลัน เทอญนา

สิทธิลาโภ นิรันตะรัง อีกราชลาภ ทุกสิ่งสรรพจงนิรันดิ์ดร หลั่งล้นดังหนึ่งนที ธารท้นอย่าอยู่ขาดสูญเลยนา

สิทธิเตโช ชะโยนิจจัง เดชอำนาจ แผ่ทั่วผอง อริสยองหย่อนห้าว จงมีชัยชนะทุกด้าว ปราบล้างไพรี แลนา

สัพพะ สิทธิ ภะวันตุโว ขอสรรพพร จง ประสิทธิ์ ประสาท แก่ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ-นามสกุล) ให้เสร็จสมดั่งคำพ้องพร่ำ ถวาย ฉะนี้ เทอญ

  • จากนั้นให้ปักธูปลงกระถาง หรือพื้นดินก็ได้ตามแต่สะดวก

 

 

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว

ความเห็นถูกปิด