คาถาไหว้พระจันทร์ ขอเงิน ขอโชค เสริมโอกาสร่ำรวย

101

คาถาไหว้พระจันทร์ ขอเงิน ขอโชค เสริมโอกาสร่ำรวย

วิธีปฏิบัติตนในวันขอเงินจากพระจันทร์
          ตั้งแต่ ตื่นนอนตอนเช้าให้ทำบุญตักบาตรที่วัดใกล้บ้าน ทำจิตใจให้สงบ และในวันนั้นทั้งวันไม่ควรทะเลาะมีปากเสียงกับใคร หรือแม้แต่ห้ามให้ใครมายืมเงินโดยเด็ดขาด
          และในวัน ขอเงินจากพระจันทร์ ให้ท่านเตรียมเบิกเงินจากธนาคารหรือกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็มออกมาไว้ให้มาก ที่สุด และนำมาเก็บใส่ในกระเป๋าสตางค์ที่ใช้เป็นประจำ ทั้งนี้มีข้อห้ามว่าห้ามใช้เงินในส่วนที่เก็บไว้เด็ดขาด ถ้าหากมีเรื่องต้องใช้เงิน ให้ใช้เงินคนละส่วนกับเงินที่เก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์
          วันขอเงินจากพระจันทร์ หรือ วันอมาวสี เป็นวันที่ตำแหน่งองศาของพระจันทร์กับพระอาทิตย์ทับกันสนิท หรือเรียกว่า “วันจันทร์ดับ” เหมาะแก่การขอเงิน ขอโชคลาภจากพระจันทร์ ซึ่งวันที่ตรงกับวันจันทร์ดับในปีนี้ ได้แก่

          – วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ยี่  ปีกุน) เวลา 04.41 น.
          – วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน) เวลา 22.32 น.

          – วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีชวด) เวลา 16.28 น.
          – วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 (ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6 ปีชวด) เวลา 09.25 น.
          – วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 (ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด) เวลา 00.38 น.
          – วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563  (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 ปีชวด) เวลา 13.41 น.
          – วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม  2563 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ปีชวด) เวลา 00.32 น.
          – วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด) เวลา 09.41 น.
          – วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน  2563 (แรม 15 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด) เวลา 18.00 น.
          – วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ปีชวด) เวลา 02.31 น.
          – วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 (แรม 15 ค่ำ เดือน 12) ปีชวด) เวลา 12.07 น.

          – วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 (แรม 14 ค่ำ เดือน 12 ปีชวด) เวลา 23.16 น.

*** สำหรับผู้ที่จะอธิษฐานขอเงินจากพระจันทร์ สามารถขอได้ในช่วงเวลาก่อนและหลังจากเกิดจุดจันทร์ดับ 8-12 ชั่วโมง

ไหว้พระจันทร์ ขอเงิน ขอโชค เสริมโอกาสร่ำรวย

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับทำพิธีกรรม
          นำ พระพุทธรูปประจำบ้านมาตั้งเป็นประธาน นำดอกไม้หอม ๆ และธูปเทียนไปบูชา รวมไปถึงผลไม้ 5-9 อย่าง พร้อมกับจุดธูปเทียนบูชา 15 ดอก ตามกำลังของพระจันทร์

วิธีอธิษฐาน
          อันดับแรกให้กล่าวสมาทานศีล 5 โดยเริ่มจาก…
คำบูชาพระ

          อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามิ

          อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

          อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย
          อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

          สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)

          สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำอาราธนาศีล 5
          มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

          ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

          ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า
          นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ไตรสรณคมน์
          พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

          ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

          ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5
          ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

          อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

          กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

          มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

          สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

จากนั้นให้ต่อด้วยบทสวดชุมนุมเทวดา
          “สัค เค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตาฯ”
          แล้วกล่าวคำ อธิษฐานว่า “ข้าพเจ้าชื่อ… นามสกุล… เพศ… เกิดวันที่… เดือน… พ.ศ. … อายุ… เชื้อชาติ… สัญชาติ… ศาสนา… บิดาชื่อ… นามสกุล… มารดาชื่อ… นามสกุล… ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่… ถนน… ตรอก/ซอย… ตำบล/แขวง… อำเภอ/เขต… จังหวัด… มีความจำเป็นจึงต้องทำพิธีขอจากพระจันทร์”
          พร้อมกับนำกระเป๋าสตางค์ที่เตรียมไว้มาอธิษฐานและจินตนาการสิ่งที่ต้องการ จากนั้นกล่าวต่อว่า “ขอให้การดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่ฟ้ากำหนดให้ข้าพเจ้าเกิดมา” แล้ว อธิษฐานขอตามที่ต้องการ แต่ต้องเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ อยู่ในกรอบเหตุผล ไม่ขัดกฎหมายหรือศีลธรรม เพียงเท่านี้ก็ถือเป็นอันเสร็จพิธี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก horoscope.kapook.com

ความเห็นถูกปิด