คาถา ของไหว้ และเคล็ดลับไหว้ ร.5

108

คาถา ของไหว้ และเคล็ดลับไหว้ ร.5

คาถา ของไหว้และวิธีการสักการะองค์เสด็จพ่อ ร.5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใครที่กำลังมองหาการไหว้อย่างถูกวิธี เราได้สรุปมาไว้ให้แล้ว

การบูชา ร.5 นั้นตามความเชื่อของคนไทยเชื่อว่าท่านจะช่วยให้เจอแต่สิ่งดีๆ มีความสุขความเจริญ เติบโตในหน้าที่การงาน ช่วยให้ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง มีเมตตามหานิยม คนนิยมชมชอบ

ส่วนการไหว้บูชานั้นส่วนใหญ่นิยมไปไหว้ท่านในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี หรือหากใครมีท่านบูชาที่บ้านที่ทำงาน ก็นิยมบูชาในวันอังคาร วันพฤหัสบดี วันพระ

ของไหว้เสด็จพ่อ ร.5 ที่นิยมมีอะไรบ้าง?

ของไหว้ ร.5 ที่นิยมนั้นส่วนใหญ่อ้างอิงมาจากความชอบของท่าน

1.ดอกกุหลาบสีชมพู

ร.5 ทรงประสูติในวันอังคาร สีประจำก็คือสีชมพู อีกทั้งตามการบอกเล่าท่านก็ทรงชอบสีชมพู ดอกไม้ที่นำมาถวายเลยใช้ดอกกุหลาบ ที่มีสีชมพูแสดงถึงความรักอีกด้วย

2.ข้าวคลุกกะปิ

จากบันทึกจะเห็น ร.5 นั้นมีความพิถีพิถันในการรับประทานอาหาร โดยอาหารนั้นไม่จำเป็นต้องหรูหรา ท่านนั้นทรงเรียบง่าย แต่อาหารต้องใส่ใจ มีรสชาติที่ดี มีความเชื่อกันว่าข้าวคลุกกะปินั้นเป็นหนึ่งในอาหารที่ท่านชื่นชอบและให้ความสนใจ

3.บรั่นดี

ในสมัย ร.5 การดื่มก็เป็นหนึ่งในการเข้าสังคมสมัยใหม่ เลยมีการเล่ากันว่าท่านชอบการดื่มบรั่นดีเพื่อเข้าสังคมไปด้วย เลยนิยมมาใช้บูชา ไหว้ท่านกัน (ห้ามถวายในช่วงวันพระ)

4.ซิการ์

คล้ายๆ กับบรั่นดี ในสมัย ร.5 การเข้ามาของวัฒนธรรมจากยุโรปนั้นค่อนข้างส่งผลต่อประเทศไทยมาก ในอดีตคนไทยใช้ยาสูบเนื่องจากยังไม่มีบุหรี่ซอง แต่พอวัฒนธรรมยุโรปเข้ามาซิการ์ก็เข้ามาด้วยแล้วซิการ์ก็ถือเป็นสิ่งที่แสดงฐานะอย่างหนึ่ง (ห้ามถวายในช่วงวันพระ)

5.เครื่องถวายทั่วไป

นอกจากสิ่งที่ท่านชอบแล้ว ของอื่นๆ ก็นำมาใช้ด้วยเช่นกันเป็นของเครื่องถวายสักการะบูชาทั่วไปที่เรานิยมใช้กันอยู่แล้ว เช่น หมาก พลู กล้วยน้ำว้า ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง มะพร้าวอ่อน

วิธีการไหว้บูชา

จุดธูปบูชาครั้งแรก 16 ดอก(หากนำรูปหรือรูปปั้นท่านไปบูชาที่บ้าน ที่ทำงาน) ครั้งต่อไปจุด 9 ดอกหรือ 5 ดอก ตามด้วยว่าคาถาบูชา
“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” (3 จบ) “พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ” (กล่าว 3 ครั้ง)
นอกจากนี้ยังมีคาถาอื่นๆ เช่น

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง

พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ” หรือแบบเต็ม “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อิติปิโส วิเสเสอิอิเสเส พุทธะนาเมอิอิเมนา พุทธะตังโสอิอิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง

พระคาถาอธิษฐานขอพร โดยเชื่อกันว่าใช้ขอพรอย่างเดียวห้ามบนบานเด็ดขาด

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

พระสยามะมินโท วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย เทวามนุสสานังจงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปิโย นาคะสัมปันนานัง จงบังเกิดความรักที่มีอนุภาคสูงสุด ปิโย พรหมานะมุตตะโม จงบังเกิดความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฑ และคนธรรพ์ ปินันทิยัง นะมามินัง ความรัก ความยินดี ความเมตตาจงบังเกิดในเรือนร่างข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปลายเส้นผม

ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (5 จบ)

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (นาย นาง นางสาว) ชื่อ…นามสกุล… ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเรื่อง… อิติปิโส วิเสเสอิอิเสเส พุทธะ นาเมอิอิเมนา พุทธะตังโสอิอิโสตัง พุทธะปิติอิปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (3 จบ)

พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่งๆ ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่งๆ ขึ้น

สถานที่สักการะบูชา ร.5 ที่ผู้คนนิยมไป

1.พระบรมรูปทรงม้า

2.พระบรมราชานุสารรีย์ ร.5 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

3.พระบรมราชานุสาวรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

5.ป้อมพระจุลจอมเกล้า สมุทรปราการ

6.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก

แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืม คือการคิดดี ทำดี เพื่อให้สิ่งดีๆ เกิดกับตัวเราด้วย นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด

ความเห็นถูกปิด