คาถา นะหน้าทองและการลงนะหน้าทอง

213

คาถา นะหน้าทองและการลงนะหน้าทอง

โดยมากเรามักเห็นการลงนะหน้าทอง จะลงกันที่บริเวณหน้าผาก แต่ทั้งนี้การลงนะหน้าทองนั้นหากลงเต็มสูตรจริง ๆ จะมีตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. หน้าผาก เป็นจุดใหญ่ที่สุดของใบหน้าและถือเป็นจุดที่สามารถเห็นเด่นชัด จุดนี้ถือว่าเป็นที่รวมของสิริบนใบหน้า และเป็นจุดสำคัญที่สุดในการลงนะหน้าทอง

2. เปลือกตา หรือใต้ตา จุดนี้เพื่อให้ยามที่ใครสบตาเรา หรือยามที่เรากระพริบตา ผู้ที่มองเราอยู่จะรู้สึกนึกรักและนิยมในตัวเรา

3. แก้ม เพื่อให้เป็นที่รัก การลงที่แก้มจะเรียกว่าวิชาพรหมสี่หน้า เป็นเมตตาอย่างประเสริฐ

4.กราม เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือยามพูด

5. ที่ติ่งหูสองด้าน เป็นที่สถิตของเทวดารักษาอายุ

6. ท้ายทอย เพื่อเป็นที่รักยามที่คนมองเราจากด้านหลัง

7. ลิ้น เรียกว่าสาลิกาลิ้นทอง เป็นวิชาลงทองที่มีสูตรเฉพาะแยกออกมาอีกสาขาหนึ่ง

8. กระหม่อม เป็นจุดเข้าออกของวิญญาณและปราณพลังชีวิต เป็นจุดศูนย์รวมของพลังชีวิตมนุษย์และเป็นที่สถิตของเทวดา

9. คาง เป็นส่วนที่ต่ำสุดของใบหน้า ลงจุดนี้เพื่อเป็นที่เคารพยำเกรง

แต่โดยมากการลงนะน้อยคนนักที่จะได้ลงครบสูตรตามนี้ ส่วนมากมักจะลงที่ หน้าผาก แก้ม คาง ก็เพียงพอแล้ว อาจจะไม่ใช่มาตรฐานตายตัว แต่ก็นับได้ว่าเป็นความรู้ เป็นศาสตร์และศิลป์ที่น่าสนใจ จึงนำมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังต่อ ๆ กันไป

พระคาถานะหน้าทอง เมื่อถึงบทพระคาถาแต่ละตัวให้ทำตามแต่ละบทนั้น ท่องถึง ตัว นะ ก็ให้กำหนดจิตนึกเขียนที่กลางเศียรพระลักษณ์หน้าทองเป็นอักขระตัว นะ
ท่องถึงบท โม ก็เขียนอักขระตัว โม ลงบนหน้าผาก
ท่องถึงบท พุท(ธ) ก็ให้เขียน พุท(ธ) ลงที่หูทั้งสองข้างๆ ละตัว
ท่องถึงบท ธา ก็ให้เขียน ธา ลงที่ตาทั้งสองข้างๆ ละตัว
ท่องถึงบท ยะ ก็ให้เขียน ยะ ลงที่ลิ้น

กำหนดน้อมจิตอธิษฐานให้หน้าของเราเป็นพระพักตร์พระลักษณ์หน้าทอง เข้าหาเจ้านายเป็นเมตตาอย่างประเสริฐสุดสารพัดจะใช้เอาเถิด วิเศษยิ่งนักแล ใช้เสกหน้าทองก็ได้

ท่อง นะโม 3 จบ

นะ กาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ
ขออัญเชิญพระกุกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่เบื้องศรีษะของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง
นะ กาโร สุวัณโณเจวะ นะ งามคือดังแสงทอง รัศมีสีส่องไปทั่วสกลกายา เป็นที่เสน่หาแก่คนทั้งหลาย
เดชะพระกุกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ

โม กาโร โกนาคะมโน นะลาฐิเต
ขออัญเชิญพระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ที่หน้าผากของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง
โม กาโร มะณีโชตะกัง โม งามคือแสงแก้วมณีโชติ ส่องแสงโปรดอยู่เบื้องหน้าผาก หญิงเห็นให้หลงไหล
ชายเห็นให้หลงรัก เห็นหน้าให้ทายทักเป็นมหานิยม
เดชะพระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ

พุท(ธ) กาโร กัสสะโป เทวกัณเณ
ขออัญเชิญพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในโสต(ร์)ทั้งสองของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง
พุท(ธ) กาโร สังขะเมวาจา พุท(ธ) งามคือแสงสังข์อยู่ในโสต(ร์)ทั้งสองของข้าพเจ้า ป้องกันบำบัดโรค
โรคาพยาธิทั้งหลาย
เดชะพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ

ธา กาโร โคตะโม ทเวเนตเต
ขออัญเชิญพระศรีศากกะยะมุนีโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในเนตรทั้งสองของข้าพเจ้า
ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง
ธา กาโร สุริยังเจวะ(จันทังเจวะ) ธา งามคือดังแสงพระอาทิตย์(แสงพระจันทร์) สมณชีพราหมณ์ มนุษย์
บุรุษ หญิงชายทั้งหลาย เห็นเนตรทั้งสองของข้าพเจ้า ให้มีจิตคิดเมตตายินดี
เดชะพระศรีศากกะยะมุนีโคตมบรมครูเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ

ยะ กาโร อะริยะเมตตรัยโย ชิวหาทีเต
ขออัญเชิญพระศรีอาริยะไมตรีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในลิ้นของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง
ยะ กาโร มุกขะเมวะจะ ยะ งามคือดังแสงมุกข์ส่องแสงสุกอยู่ในลิ้นของข้าพเจ้า จะเจรจาพาทีด้วย
สมณพราหมณาจาริย์ มนุษย์ บุรุษ หญิงชายด้วยถ้อยคำให้มีจิตเมตตากรุณาแก่ข้าพเจ้าเถิด
เดชะพระศรีอาริยะไมตรีสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ

สัพเพชะนานัง พะหูชะนานัง คือคนทั้งหลายเอ๋ย มึงเห็นหน้ากูให้มึงรักกู
ทั้งหลับทั้งตื่น ทั้งกลางวันกลางคืน ชะยัง สุขัง ลาภัง พุทโธโส ภะคะวา
ปัญจะพุทธา นะมามิหัง ปิยะเทวะ มนุสสานัง ปิโยพรหมา นะมุตตะโม
ปิโยนาคะ สุปัณณานัง ปิณินทะริยัง นะมามิหังฯ

เมื่อท่องคาถานะหน้าทอง แล้วอธิษฐานแผ่เมตตาว่า
พุทธัง อนันตัง ธัมมัง จักรวาลัง สังฆัง นิพพานัง ปัจจโย โหตุ

คาถานะหน้าทอง ตำหรับนี้ลองท่องกันดู เป็นเมตตามหานิยมอย่างประเสริฐสุดสารพัดจะใช้เอาเถิด วิเศษยิ่งนักแล

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก variety.mwake.net

ขอบคุณข้อมูลจาก tumsrivichai.com

ขอบคุณภาพประกอบจาก kanesorn.com

ความเห็นถูกปิด