คาถา-อาคม พระคาถาอาคม

56

คาถา-อาคม พระคาถาอาคม

      คาถา-อาคมใดๆ ก็ตาม ถ้าหากว่าเราจะต้องท่อง คาถาอาคม ให้ได้ ก็จะต้องทำใจให้บริสุทธิ์ อาบน้ำชำระล้างสิ่งโสโครกให้สะอาดเสียก่อนๆท่อง คาถา-อาคม แล้วก็นำดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระ แล้วก็ระลึกถึงคุณพระเป็นการขอพรบารมีให้ท่อง คาถาอาคม ได้ง่ายจำได้แม่น แล้วก็กราบตำราคาถานั้น 3 ครั้ง ต่อจากนั้นก็เปิดขึ้นมาท่องจำ หนังสือพระคาถา รวมบทสวดมนต์และรวมคาถาอาคม นั้นอย่าเหยียบอย่าข้าม อย่านั่งทับหรือนอนทับ ขณะท่องพระคาถาอาคมอย่านอนหลับให้หนังสือคาถาทับคาอก จะทำให้ปัญญาเสื่อม ประวัติ พระคาถา


รวมคาถาอาคม พระคาถาโบราณ

คาถา-อาคม พระคาถาอาคม และ บทสวดมนต์
คาถา-อาคม พระคาถาต่างๆ
 เมื่อจะท่องหรือจะใช้ บทสวดมนต์ พระคาถา-อาคม ใดๆนั้นก่อนเริ่มสวดมนต์ รวมคาถา ของในแต่ละ”คาถา พระคาถาต่างๆและบทสวดมนต์“จะต้องตั้ง นะโม 3 จบก่อนเสมอ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

คาถาอาคมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็น คาถาอาคมโบราณ บางคนไม่เชื่อว่าคาถาอาคมมีจริงเพราะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่บางคนจะคิดไปเลยว่า คาถาอาคมมนต์ดํา เป็นสิ่งที่น่ากลัว โดยเฉพาะ คาถาอาคมของเขมร รวมคาถาอาคม บทสวดมนต์ที่สำคัญ สำหรับชาวพุทธที่น่าสนใจต่างๆมาไว้ให้คุณ

 

 

ที่มา : www.tumsrivichai.com

ความเห็นถูกปิด