คำนมัสการหลวงปู่สรวง คาถาบูชาหลวงปู่สรวง

95

คาถาหลวงปู่สรวง คำนมัสการบูชาตั้งจิตอธิษฐานขอพร

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (กล่าว 3 จบ)
นะโม โพธิสัตว์โต มหาคุโณ มหิทธิโก
มหาลาโภ อะหังปูเชมิ สิทธิลาโภ นิรันตะรัง

หลวงปู่สรวง

ตั้งจิตอธิษฐานขอพร (หลวงปู่สรวง)

พุทธังประสิทธิ ธัมมังประสิทธิ สังฆังประสิทธิ
อริยะองค์สรวง สัมปันโน อิติปิโส นะโมพุทธายะ
อิสะวาสุติ มหาบันดาล สัจจัง ประสิทธิเม สาธุ สาธุ สาธุ

คาถาหลวงปู่สรวง

หลวงปู่สรวง ออยเตียสรูล ออยเพิ่มพูน บายตึ๊กเจีย (กล่าว 3 จบ)

(จุดธูป 9 ดอก เวลาจะบนบาล บนเรื่องเล็กด้วยข้าวหลาม 3 กระบอก บนเรื่องใหญ่ด้วยว่าวจุฬา)

ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก MTHAI และ google

 

ความเห็นถูกปิด