คืนเดือนมืด คืนเดือนดับ มีผลต่อโชคลาภ

97

คืนเดือนมืด คืนเดือนดับ มีผลต่อโชคลาภ

 

โบราณว่าในแต่ละเดือนการโคจรโลกจะเปลี่ยนไป บางวันจะไม่สมดุลต่อการโคจรดวงจันทร์เพราะวงโคจรดวงจันทร์จะโคจรรอบโลก ส่งผลให้บางพื้น

วันเดือนดับ ! คืนเดือนมืด โบราณว่า มีผลต่อโชคลาภ

โบราณว่าในแต่ละเดือนการโคจรโลกจะเปลี่ยนไป บางวันจะไม่สมดุลต่อการโคจรดวงจันทร์เพราะวงโคจรดวงจันทร์จะโคจรรอบโลก ส่งผลให้บางพื้นที่บนโลกพบดวงจันทร์มีเงามืด คนโบราณว่าคือวันเดือนดับ แล้วมีอะไรในวันเดือนดับ

คืนเดือนมืด คืนเดือนดับ คือคืนที่พระจันทร์มืดมิดที่สุด โหราจารย์สมัยโบราณว่ามีผลต่อโชคลาภ สิ่งลี้ลับ เพราะคติความเชื่อคนโบราณว่าประตูมิติจะเปิดเชื่อมโยงกัน กล่าวคือ โลกที่อยู่ในมิติที่สามที่คนไม่เห็น อย่างเมืองบาดาลที่อยู่องค์พญานาคจะเปิดมาสู่โลกมนุษย์ เมืองลับแลเมืองแม่ม่าย ตามความเชื่อจะมีคนเดินมาที่โลกมนุษย์ได้ บางความเชื่อว่าประตูโลกทั้งสามจะไปมาหาสู่กันได้ บางคนเชื่อว่าวันที่พลังร้ายเหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากัน

วันเดือนดับจะอยู่ในระหว่างปีโหราจารย์สมัยก่อนจะไม่ทำพิธีกรรมใด ๆ เพราะจะไม่เสริมดวงกัน อิทธิพลดวงจันทร์มีผลน้ำขึ้นน้ำลงที่นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า เป็นผลอันเนื่องมาจาก แรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์ ปรากฏการณ์เช่นนี้จะเห็นได้ชัดที่ชายทะเลในยามค่ำคืน ทั้งนี้เพราะดวงจันทร์ได้รับอิทธิพลจากแรงดึงดูดของโลก และทฤษฎีแรงดึงดูดระหว่างมวลในวิชาฟิสิกส์ ซึ่งโลกกระทำกับดวงจันทร์ และดวงจันทร์กระทำกับโลก โลกเสมือนแท่งแม่เหล็กอันใหญ่ ที่มีเส้นแรงแม่เหล็กวิ่งผ่านจากขั้วโลกใต้สู่ขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกเหนือสู่ขั้วโลกใต้ และร่างกายมนุษย์ก็มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบ ธาตุเหล็กในร่างกายมนุษย์นี้เองคาดว่าจะเกิดการเหนี่ยวนำกับเส้นแรงแม่เหล็กโลก แล้วถ้าเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีแรงดึงดูดของโลก และดวงจันทร์ขึ้นอีกแรงหนึ่ง อาจมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งด้านบวกและลบ ซึ่งจะเห็นได้จากความเชื่อของชาวตะวันตกที่ว่ามนุษย์หมาป่าที่มีร่างเป็นสุนัขจิ้งจอกจะคืนร่างเป็นมนุษย์ในคืนพระจันทร์เต็มดวง ลองสังเกตสถิติการเกิดอาชญากรรมที่มักเกิดขึ้น และสำเร็จในคืนพระจันทร์เต็มดวง

อิทธิพลดวงจันทร์บนพื้นผิวโลกส่งผลร่วมกับสนามแม่เหล็กที่ประกอบไปด้วยเส้นแรงแม่เหล็กโลกมากมายจะมีคลื่นแม่เหล็กที่แผ่กระจายออกไปทั่วซึ่งตัวคนเราไม่มีความรู้สึกเพราะเกิดความเคยชินอีกทั้งมีปริมาณที่น้อยมาก หากเส้นแรงแม่เหล็กมีมากเกินไปจะสงผลให้เกิดความเข้มของคลื่นแม่เหล็กโลกทำให้เกิดผลเสียกับร่างกาย ตั้งแต่สมอง ระบบประสาท ตลอดจนอวัยวะต่างๆ ฉะนั้นคนรุ่นใหม่ควรประยุกต์เรื่องราววันเดือนดับมาใช้ในการดำรงชีวิต อย่าทำอะไรที่เสี่ยง เลี่ยงอันตรายจะส่งผลต่อชีวิต

 

ที่มา : https://thaiza.com/horoscope

ความเห็นถูกปิด