จะทำบุญใส่บาตรไม่ต้องมากพิธี แค่ทำตามคำแนะนำนี้เท่านั้น

118

จะทำบุญใส่บาตรไม่ต้องมากพิธี แค่ทำตามคำแนะนำนี้เท่านั้น

 

ตายายสอนไว้.. จะทำบุญใส่บาตรไม่ต้องมากพิธี แค่ทำตามคำแนะนำนี้เท่านั้น

การทำบุญใส่บาตร คือ วัฒนธรรมประเพณีทำบุญอย่างง่ายตามแบบคนไทยสืบทอดกันมานานแล้ว เคยมีผู้สงสัยไหมว่า ใส่บาตรทุกวันแล้วบางวันไม่ได้ใส่ ใส่บางวัน บางคนแนะนำให้ใส่อาหารคาวหวานตามวันวัน บางคนใส่เฉพาะพระจะเป็นอะไรไหม แล้วใส่วันไหนจะอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรดี บทความนี้

สำหรับบางคนใส่บาตรทุกวันความเชื่อคนโบราณจัดว่าเป็นการดี เพราะได้ทำใจสงบอุทิศส่วนกุศลคือการทำบุญง่าย ๆตั้งแต่เช้า แต่เชื่อไหมว่าคนโบราณสอนเทคนิคการใส่บาตรแล้วแก้กรรมที่เคยทำไว้กับเจ้ากรรมนายเวรคุณ จะได้พ้นกรรมที่ตนเองยังประสบอยู่ขณะนี้ เพราะคุณไม่รู้ว่าชาติก่อนทำบาปไว้กับใครบ้าง ผลกรรมที่คุณทำมาค้าขายไม่ขึ้น โดนใส่ร้าย อกหัก โดนแย่งคนรักไป ไม่สมหวัง หน้าที่การงานไม่รุ่งเรือง ตกงาน อาจคือผลกรรมที่คุณได้รับอยู่ทุกวันนี้จากเจ้ากรรมนายเวรจองเวรคุณ

คติความเชื่อคนโบราณว่าคนมีกรรมสังเกตง่าย ๆ คือวันก่อนวันพระหนึ่งวัน ทางพุทธศาสนาจัดว่าคือวันโกน ผู้ที่โดนเจ้ากรรมนายเวรจองเวรจะเกิดอาการร้อนลุ่มในใจ กระสับกระส่าย โมโหร้าย ไม่เป็นตัวเองมีอาการแปลก ๆ ใครที่มีอาการอย่างว่าวันโกนวันคนโบราณเชื่อว่าคือวันปล่อยผี นรกจะปล่อยเจ้ากรรมนายเวร สัมภเวสี จะออกมาคอยรับส่วนกุศลวันโกน ดังนั้นผู้ที่รู้ตัวว่ามีกรรม โดนจองเวรหรือเคยทำบาปไว้กับใครควรใส่บาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวร แล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

วันโกนธรรมเนียมชาวพุทธ พระสงฆ์จะทำการโกนศีรษะตน ก่อนที่วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันพระ พระสงฆ์จะได้พร้อมทำกิจวัตรใด ๆตามภารกิจ วันโกนแต่ละเดือนเหมาะกับการใส่บาตรแก้กรรมคือแรมสิบสี่ค่ำก่อนวันพระ

การใส่บาตร อาจคืออุบายที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ สำหรับพุทธศาสนิกชนลดความตระหนี่ เพราะการใส่บาตรกับพระสงฆ์เป็นการบริจาคทานอย่างหนึ่ง คือการให้ การใส่บาตรใส่ได้ทุกเช้าหรือตามแต่สะดวก ไม่เป็นการบังคับ อย่างน้อยคนที่เคยทำกรรมชั่วมีอาการดังกล่าวจะมีสมาธิวันนี้

 

 

ที่มา :  thaiza.com/horoscope

ความเห็นถูกปิด