จัดอ่างน้ำล้นตามหลักฮวงจุ้ยเสริมชะตาพาชีวิตรุ่งเรือง

117

การจัดวางอ่างน้ำล้นตามหลักฮวงจุ้ยนั้นเป็นเรื่องที่หลายๆ คนให้ความสนใจ เนื่องจากการจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ยได้กลับมาเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมอย่างมากอีกครั้ง ซึ่งหนึ่งในการจัดฮวงจุ้ยของบ้านให้เหมาะสมนั้นมีเรื่องของการจัดวางอ่างน้ำล้นอยู่ด้วย ลองมาดูกันว่าวิธีการวางอ่างน้ำล้นให้ถูกต้องนั้นทำอย่างไร และจะส่งผลดีต่อชีวิตตามหลักฮวงจุ้ยอย่างไร

1. อ่างน้ำล้นกับพลังแห่งธาตุน้ำ

ตามหลักความเชื่อของศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นพลังแห่งธาตุน้ำถือว่าเป็นพลังมงคลถ้าจัดวางในตำแหน่งที่ถูกต้อง ธาตุน้ำนั้นสามารถเรียกทรัพย์สิน โชคลาภให้กับผู้อยู่อาศัยภายในบ้านได้ โดยเฉพาะน้ำที่มีการไหล หรือหมุนเวียน ซึ่งอ่างน้ำล้นจัดว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เมื่อทำงานจะทำให้น้ำมีการไหล หรือหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งตรงกับหลังแห่งธาตุน้ำที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย

2. วิธีวางอ่างน้ำล้นให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย

เมื่อทราบถึงความสำคัญของอ่างน้ำล้นตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการวางอ่างน้ำล้นให้ถูกต้อง เพราะว่าสิ่งของต่างๆ ที่วางลงไปเพื่อเสริมพลังธาตุต่างๆ นั้นต้องวางให้ถูกทิศ ถูกลักษณะ จึงจะเป็นการส่งเสริม ถ้าวางผิดรูปแบบก็จะกลายเป็นการสะกดข่ม ทำให้เกิดพลังงานไม่ดีขึ้นมาได้ และพลังงานไม่ดีเหล่านั้นจะส่งผลร้ายต่อผู้อยู่อาศัย
ดังนั้นการวางอ่างน้ำล้นให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยต้องศึกษาเรื่องการวางให้ดี ซึ่งวิธีการวางอ่างน้ำล้นนั้นสามารถวางได้ตามที่ต่างๆ ดังนี้

 • วางบริเวณประตูหน้าบ้าน อ่างน้ำล้นนั้นเป็นอ่างน้ำที่น้ำมีการไหลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยพลังงานของธาตุน้ำถ้ามีการไหลวนจะช่วยส่งเสริมพลังงานที่ดีให้กับคนในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเสริมพลังชีวิต หรือโชคลาภต่างๆ ส่วนทิศทางการวางอ่างน้ำล้นบริเวณประตูหน้าบ้านนั้นควรจัดวางให้การไหลของน้ำไหลเข้ามาทางในตัวบ้าน ซึ่งจะเป็นการดึงพลังงานที่ดีให้ไหลเข้ามาสู่ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านนั่นเอง
 • วางทางทิศตะวันออก ถ้าไม่สามารถวางอ่างน้ำล้นที่บริเวณประตูหน้าบ้าน ตำแหน่งต่อมาที่สามารถสางอ่างน้ำล้นได้ตามหลักฮวงจุ้ยคือทางทิศตะวันออกของบ้าน เพราะว่าทิศตะวันออกนั้นเป็นทิศของธาตุไม้ เมื่อนำอ่างน้ำล้นที่เป็นธาตุน้ำไปวางก็จะเกิดการส่งเสริมกันระหว่างธาตุไม้ และธาตุน้ำ
  ถ้าเปรียบเทียบว่าน้ำคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงต้นไม้ การวางอ่างน้ำล้นไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านก็เป็นการหล่อเลี้ยงผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน ซึ่งการหล่อเลี้ยงของธาตุน้ำทางทิศนี้จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยมารบกวนนั่นเอง
 • วางทางทิศเหนือ ทิศเหนือนั้นเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่เมื่อวางอ่างน้ำล้นแล้วจะเป็นการเสริมพลังให้กับผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน เนื่องจากตามความเชื่อของหลักฮวงจุ้ยนั้นทิศเหนือเป็นทิศแห่งธาตุน้ำ เมื่อเสริมด้วยอ่างน้ำล้นก็จะทำให้พลังของธาตุน้ำแข็งแรงขึ้น ซึ่งพลังแห่งธาตุน้ำจะเป็นพลังที่เสริมให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านมีความมั่นคงในการทำงาน มีความก้าวหน้า ค้าขายร่ำรวย
 • วางทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้นั้นยังถือว่าเป็นทิศของธาตุไม้อยู่ ดังนั้นการวางอ่างน้ำล้นบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวบ้านจึงเป็นการส่งเสริมพลังซึ่งกันและกันระหว่างธาตุน้ำ และธาตุไม้ แต่จะข้อแตกต่างจากการวางอ่างน้ำล้นไว้ทางทิศตะวันออกเล็กน้อย
  การวางอ่างน้ำล้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถ้ามีการวางเหรียญต่างๆ โดยเฉพาะเหรียญของจีน หรือเหรียญมงคลก็จะสามารถช่วยส่งเสริมในเรื่องของความมั่งคั่ง ร่ำรวย โชคลาภต่างๆ นอกเหนือจากการส่งเสริมเรื่องสุขภาพอีกด้วย

วิธีวางอ่างน้ำล้น

3. ตำแหน่งต้องห้ามของการวางอ่างน้ำล้น

ตามหลักฮวงจุ้ยนั้นถ้ามีตำแหน่งที่ดีก็ย่อมมีตำแหน่งที่ไม่ดี ถ้ามีตำแหน่งที่ส่งเสริมก็ย่อมมีตำแหน่งที่สะกดข่ม การวางอ่างน้ำล้นก็มีตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม หรือตำแหน่งที่ห้ามวางเช่นกัน ลองมาดูกันว่าตำแหน่งที่ไม่ควรวางอ่างน้ำล้นนั้นมีบริเวณไหนบ้าง

 • วางทางทิศใต้ ตามหลักฮวงจุ้ยนั้นทิศใต้คือทิศแห่งธาตุไฟ และธาตุน้ำจากอ่างน้ำล้นก็เป็นสิ่งที่สะกดข่มธาตุไฟได้เป็นอย่างดี เมื่อมีการสะกดข่มกันของธาตุก็จะทำให้สมดุลของฮวงจุ้ยภายในบ้านเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเมื่อธาตุไฟโดยข่มจะทำให้คนในบ้านได้รับพลังจากธาตุไฟน้อยลง ซึ่งส่งผลในเรื่องของการทำงานโดยตรง จะทำให้การงานไม่เจริญก้าวหน้า ทำกิจการใดๆ ก็เกิดอุปสรรค
 • วางในห้องนอน การวางอ่างน้ำล้นในห้องนอนนั้นจะเป็นการทำให้ธาตุน้ำในห้องนอนมีมากเกินไป ทำให้ธาตุต่างๆ ภายในห้องนอนเสียสมดุล ซึ่งเมื่อได้รับธาตุน้ำมากเกินไปก็จะทำให้ชีวิตนั้นไม่ราบรื่น การทำงานไม่เจริญก้าวหน้านั่นเอง
 • วางใต้บันได การวางอ่างน้ำล้นใต้บันไดนั้นเป็นการวางที่ผิดหลักฮวงจุ้ย ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยแล้วนั้นสิงที่ดี สิ่งที่เป็นมงคลไม่ควรจัดวางที่ใต้บันได และเมื่อนำอ่างน้ำล้นไปวางบริเวณใต้บันไดจะทำให้เกิดความเจ็บป่วยแก่ผู้พักอาศัยภายในบ้าน
 • วางในห้องน้ำและห้องครัว ซึ่งการวางอ่างน้ำล้นไว้บริเวณห้องน้ำ หรือห้องครัวนั้นจะเป็นการเพิ่มธาตุน้ำให้กับบ้านจนมากเกินไป ทำให้ธาตุต่างๆ ภายในบ้านเสียสมดุลซึ่งจะส่งผลเสียให้กับผู้พักอาศัยภายในบ้าน  ถึงแม้ว่าจะเป็นการจัดวางอ่างน้ำล้มภายนอกบ้าน แต่ถ้าอ่างน้ำล้มมาตรงกับห้องน้ำ หรือห้องครัว ก็ต้องย้ายอ่างน้ำล้นไปไว้ในบริเวณอื่นๆ ที่เหมาะสม

จากบทความนี้จะเห็นได้ว่าการจัดวางบ่อน้ำล้นตามหลักฮวงจุ้ยนั้นไม่ใช่เรื่องยาก สามารศึกษาจากบทความนี้แล้วนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความสะดวก และเหมาะสมของแต่ละบุคคล ซึ่งถ้าได้ลองจัดวางอ่างน้ำล้นให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเชื่อว่าจะต้องมีสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้นกับชีวิตอย่างแน่นอน

 

 

 

ที่มาภาพประกอบ:

www.aestliving.com

www.backyardboss.net

www.wazzadu.com

ความเห็นถูกปิด