จ้าวย่านางพญา นาคิณีศรีปทุมมา

87

จ้าวย่านางพญา นาคิณีศรีปทุมมา

องค์นางพญานาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวี
องค์นางพญานาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวีอยู่ในตระกลูเอราปัถถะเป็นพระมเหสีองค์พญานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวา


เป็นพญานาคิณีที่มีพระวรกายเป็นสีเขียวตองอ่อน ปล้องพระนาภี(ท้อง)และพระเศียรเป็นสีทองพระองค์เป็นเจ้าย่าที่มีน้ำพระทัยใจดีเป็นเลิศประเสริฐนักหนาครับ
เป็นรายละเอียดเบื้องต้นแค่ให้รู้ว่าแต่ละพระองค์ท่านเป็นใครแต่รายละเอียดลึกๆ หรือวีรกรรมเรื่องราว ตำนานกาลเล่าขาน

คาถาบูชาจ้าวย่านางพญา นาคิณีศรีปทุมมา
นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

ขอขอบคุณภาพและข้อมูล:  https://www.nonthasilp.com/article/

ความเห็นถูกปิด