ดับพิษไฟน้ำร้อนลวกด้วย พระคาถาโบราณ”หลวงพ่อเดิม”

411

พระคาถาโบราณ ดับพิษไฟ “หลวงพ่อเดิม”น้ำร้อนลวก ศักดิ์สิทธิ์มาก

พระเถราจารย์ผู้โด่งดังในอตีต หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์ มีลูกศิษย์สืบทอดวิชามามากมาย วิชาอาคมต่างๆล้วนแล้วเป็นหนึ่งในแผ่นดิน ยากที่จะหาผู้ใดมาทัดเทียม สำหรับบทพระคาถาอาคม หลวงพ่อเดิมนั้น มีหลายบทมากมาย ล้วนแล้วแต่มีผู้นำไปใช้ได้ผลแทบทั้งสิ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า เราต้องมีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ในบทพระคาถานั้นๆ แล้วจะได้รับผลดีอย่างเหลือประมาณมิได้

หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์

พระคาถาดับพิษไฟ-น้ำร้อยลวก

อิทธิเจรุนิ วะ โมคคัลโน นะระคติ นาติทาอุดติ อิมังอัคคี อิมังอัคคี

คาถานี้ถ้าเรามั่นใจ จะใช้เพียง “อิมังอัคคี อิมังอัคคี” ก็ใช้ได้

หลวงพ่อเดิม พุทธสโร วัดหนองโพ นครสวรรค์ ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๐๓ ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดเขาแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๓ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีหลวงพ่อแก้ว วัดอินทาราม (วัดใน) เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อเงิน (พระครูพยุหานุศาสก์) วัดมะปรางเหลือง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ หลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ มีนามฉายาว่า พุทธสโร

ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก thepjuti.com

ความเห็นถูกปิด