ตอบแทนบุพการีด้วย 5 สิ่งนี้มีแต่จะเจริญรุ่งเรือง

118

ตอบแทนบุพการีด้วย 5 สิ่งนี้มีแต่จะเจริญรุ่งเรือง

พ่อ-แม่ หรือบุพการีนั้นถือเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับทุกคน การดูแล เอาใจใส่ท่านทั้งในยามปกติ หรือเจ็บป่วยทั้งทางกาย ทางใจ ย่อมทำให้ผู้เป็นลูกเกิดความสุข นอกจากการดูแลท่านแล้ว เรายังสามารถตอบแทนท่านด้วยสิ่งเหล่านี้ ซึ่งก็จะส่งเสริมให้เรามีชีวิตที่รุ่งเรือง

1.ข้าวของเครื่องใช้วัตถุสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เวลาเจ็บได้ได้ป่วย เช่น ปัจจัย4 ต่าง ๆ

2. การดำรงชีวิตให้อยู่ในศีลในธรรมเป็นคนดี ไม่สร้างภาระให้ท่าน

3. ถ้าบุพการีกระทำผิด สามารถเตือนและบอกได้ แต่อย่าบังคับให้ท่านตัดสินใจเอง แบบนี้ไม่ติดกรรมอะไร

4. ให้เวลาและกำลังใจท่านให้มาก ๆ

5. นำพาบุพการีให้ไปในทางธรรม เข้าใจธรรมมะ นี่จะเป็นการตอบแทนที่ดีที่สุด

 

 

ที่มา : www.sanook.com/horoscope

ความเห็นถูกปิด