ตัดผม ลอยเคราะห์ ตัดกรรมรับโชค

116

ตัดผม ลอยเคราะห์ ตัดกรรมรับโชค

พระอาจารย์บุญเลิศ เตชะปุญโญ วัดปราโมทย์ทำพิธีตัดผม ลอยเคราะห์ ตัดกรรมรับโชค

จังหวัดสมุทรสงคราม หรือ เมืองแม่กลอง แม้จะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศไทย แต่จากผลสำรวจพบว่า เป็นจังหวัดที่มีความมั่นคงของมนุษย์สูง แม้จะมีเพียง ๓ อำเภอคือ อ.เมือง อ.อัมพวา และ อ.บางคนที แต่ทุกอำเภอล้วนมีวัดเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์เป็น  จำนวนมาก อีกทั้งมีพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมสืบทอดกันมานับไม่ถ้วน อาทิ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เกจิดังยุคสงครามอินโดจีน, หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง, หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ, หลวงปู่หยอด วัดแก้วเจริญ, หลวงปู่แจ้ง วัดประดู่, หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี ฯลฯ ส่วนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือ หลวงพ่อบ้านแหลม

วัดปราโมทย์ หมู่ที่ ๒ บ้านบางสะแก ต.บ้านปราโมทย์ ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เป็นวัดเก่าแก่โบราณ สร้างขึ้นเมื่อใดไม่มีบันทึกที่ชัดเจน แต่เท่าที่พบหลักฐานจากใบพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถหลังเก่า เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๒๑ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๕ เดิมชื่อ “วัดโรงหวี” เคยถูกปล่อยให้รกร้างมาระยะหนึ่ง ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์ มีพระอธิการฤกษ์ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ตามมาด้วยหลวงพ่อเมือง หลวงพ่อตุ๊ย หลวงพ่อพลบ (พระครูอุดมสุตกิจ) หลวงพ่อสุย พระครูปราโมทย์สมุทรคุณ เป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อ ๆ มาตามลำดับ ส่วนในปัจจุบันมีพระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (หลวงพ่อบุญเลิศ เตชปุญโญ) เป็นเจ้าอาวาส ข่าวพระเครื่อง

เจ้าอาวาสแต่ละรูปของวัดปราโมทย์ได้บูรณปฏิสังขรณ์ และก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ขึ้นใหม่จนวัดมีความสมบูรณ์ด้านศาสนสถานเป็นอย่างมาก ทำให้เป็นวัดที่สะอาด สวยงาม โดยได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ และได้รับวิสุงคาม สีมา พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยสิ่งสำคัญที่น่าสนใจ อาทิ    “พระอินทรประเสริฐ” พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่เนื้อศิลาแดง ปางสมาธิ วิหารยอดมณฑป ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย หรือ หลวงพ่อโต พลับพลาจตุรมุข อนุสรณ์สถาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หอพระไตรปิฎก เรือนไม้สักทรงไทย เก่าแก่สวยงามมาก ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ฌาปนสถานรูปวิมาน ๓ หลัง และหอกลาง หอระฆัง เรือนทรงไทยสวยงาม

สำหรับหลวงพ่อโต หรือซำปอกง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางพระศรีอาริย์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔.๑๒ ม. สูงจากฐานถึงพระเศียร ๔.๓๒ ม. หลวงพ่อตุ๊ย อดีตเจ้าอาวาสองค์ที่ ๓ เป็นผู้ริเริ่ม  ก่อสร้าง แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยมี   หลักฐานบันทึกไว้จากป้ายกระดานหน้าวิหารหลังเก่า เมื่อสร้างเสร็จได้ทำเบิกเนตร โดยอาราธนา คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสมัยนั้นมาร่วมพิธีหลายรูป เป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งชาวบ้านนับถือมากว่าศักดิ์สิทธิ์ และจะแก้บนด้วยประทัดและดอกไม้ธูปเทียน พวงมาลัย ทุกปีจะมีงานประจำปีในเดือนตุลาคมทำบุญออกพรรษา ตักบาตรรอบโบสถ์ ประกวดแต่งกายชุดไทย แข่งเรือ ชกมวยและมีงิ้วแสดงถวาย

ปัจจุบันวัดปราโมทย์เป็นวัดที่มีโดดเด่นมากในเรื่อง “พิธีลอยเคราะห์ตัดกรรมรับโชค” โดยมีหลวงพ่อบุญเลิศ เป็นเจ้าพิธี ท่านเป็นศิษย์  พุทธาคมของหลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ และได้เรียนวิชาจากพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังอีกหลายรูป จากตำราโบราณ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย และตำราพิชัยสงคราม ปัจจุบันประชาชนมีความเชื่อกันว่า กฎแห่งกรรม วิบากกรรมมีจริง แต่ทำอย่างไรจะให้หนักเป็นเบา และจากเบาไม่มีเลย ก็ต้องอาศัยพระคาถาและพิธีกรรมดังกล่าว

หลวงพ่อบุญเลิศ วัดปราโมทย์กล่าวว่า พิธีลอยเคราะห์ตัดกรรมรับโชค จัดขึ้นที่วัดปราโมทย์เป็นประจำทุกวัน มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรโพชฌงค์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร สุดท้ายตัดปลายผมของผู้ที่เข้าพิธี และให้นำไปลอยน้ำหน้าวัด โบราณบอกว่าลอยทุกข์ ลอยโศก ลอยโรค ลอยภัย ลอยเสนียดจัญไร ลอยความยากความจนต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่เข้าพิธีส่วนมากมีความเชื่อ มีความศรัทธาก็จะสัมฤทธิผลต่าง ๆ นานา เช่น หายจากโรคภัยไข้เจ็บ หายจากความทุกข์ ร้อนกายร้อนใจ หายจากสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่าง ๆ หายจากการหลอกหลอน และจองเวรจองกรรมจากภูตผีปิศาจ เจ้ากรรมนายเวร และจะอุดมพรั่งพร้อมไปด้วยความเป็นมงคลต่าง ๆ เช่น เลื่อนยศตำแหน่งหน้าที่การงาน ประกอบธุรกิจ การค้า มีความเจริญรุ่งเรือง ทำอะไรก็สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ

สำหรับขั้นตอนการสะเดาะเคราะห์ด้วยพิธี ตัดผมลอยเคราะห์ เริ่มจากบูชาชุดสะเดาะเคราะห์ ขอขมาอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร พร้อมเงิน ทำบุญ ๑๐๐ บาท จากนั้นให้อธิษฐานบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร เทวดาประจำตัว และอุทิศให้พระแม่คงคา เอาเครื่องบูชาทั้งถาดไปถวายหลวงพ่อบุญเลิศ เมื่อท่านรับเครื่องบูชาก็จะสวดพระคาถา เพ่งจิตให้ เพราะว่าคนขอขมาได้ยืนยันการขอขมาลาโทษ ด้วยการสละ ซึ่งของหวงแหนสูงสุดในร่างกาย คือ เส้นผม เป็นการยืนยันถึงความตั้งใจจริง อีกทั้งยังได้สละทรัพย์เงินทอง ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลด้วย หลังจากนั้น หลวงพ่อเลิศจะหักดอกบัวให้ผู้สะเดาะเคราะห์ถือไว้ดอกหนึ่ง พร้อมกับบอกให้จับเส้นผมของตนขึ้นมา แล้วท่านก็อธิษฐานจิตเสกพระคาถาอาคม พร้อมกับตัดผมนั้นให้ขาดออกจากตัว เป็นการตัดบาปเคราะห์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไป โดยนำผมใส่ในดอกบัวแล้วให้นำไปลอยลงในคลองแควอ้อมหน้าวัด โดยก่อนลอยให้อธิษฐานว่า “จะลอยเคราะห์ลอยบาปลอยความไม่ดีทั้งหลายไปกับพระแม่คงคา”

“พิธีตัดผมลอยเคราะห์” นี้ ถือว่าเป็นศาสตร์ความเชื่อที่มีมาแต่โบราณกาล ปัจจุบันน้อยนักที่จะมีวัดใดประกอบพิธีกรรมนี้ โดยเชื่อกันว่าใครที่มีเคราะห์ ดวงตก ดวงไม่ดี หรืออับโชคมานาน เมื่อได้ทำพิธีแล้ว ชีวิตจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะได้ลอยเคราะห์เอาความทุกข์โศกโชคร้าย ลอยไปกับพระแม่คงคาแล้ว

ส่วนเรื่องพระเครื่อง-วัตถุมงคลนั้น วัดปราโมทย์สร้างไว้หลายพิมพ์ ซึ่งพระเครื่องล้วนได้รับความนิยมในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสม โดยหลวงพ่อบุญเลิศได้รวบรวมผงเก่า พระเก่า โลหะเก่า แร่ธาตุต่าง ๆ ที่มีคุณวิเศษเหมือนเหล็กไหล นำมาผสมกับว่านมหามงคล ดินมหามงคล ดินกากยายักษ์ ผงกะลาตาเดียว นำมาจัดสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อโต พระนาคปรก เศียรพ่อแก่ ตะกรุดมหาปราบ ตะกรุด  อิติปิโสแปดทิศ ตะกรุดชุด และเครื่องรางต่าง ๆ อีกหลายอย่าง เช่น หงส์เงิน หงส์ทอง มีพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ เทวานุภาพ ป้องกันเสนียดจัญไร แก้และกันพิษร้อน พิษจากสัตว์ร้ายต่าง ๆ และที่สำคัญป้องกันน้ำกรดได้ ทั้งนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา หลวงพ่อบุญเลิศเคยสร้างความฮือฮามาแล้วด้วยการเอามือจุ่มน้ำกรด ท่ามกลางสายตาประชาชน ปรากฏว่าน้ำกรดไม่สามารถทำให้มือของท่านเป็นอะไรแม้แต่น้อย ซึ่งไม่ใช่การอวดอุตริ หรือการโชว์เพื่อเรียกศรัทธา แต่เป็นการใช้ศาสตร์แห่งวิชาอาคมโบราณที่ท่านร่ำเรียนและฝึกฝนมาอย่างแท้ จริง

ปัจจุบันสภาพวัดดีขึ้นมาก การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกสบาย วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ หากพุทธศาสนิกชนท่านใดมีเวลาว่าง จึงขอเชิญไปเที่ยวชมวัดที่มีบรรยากาศสบาย ๆ และร่วมในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่วัดปราโมทย์ได้ สนใจสอบถามเส้นทางไปวัด โทร. ๐-๓๒๓๙-๙๓๒๒, ๐๘-๑๒๖๘-๘๙๐๓รับรองว่า “อิ่มบุญ” แน่นอน.

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.tumsrivichai.com/

ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.meemodo.com/

ความเห็นถูกปิด