ตำนานผีเปรต ผีสัตว์นรกบนบ่วงกรรม

490

ตำนานผีเปรต ผีสัตว์นรกบนบ่วงกรรม

เปรต หรือ ผีเปรตที่เรารู้จักกันดีคือ สัตว์นรกที่มีบ่วงกรรม เชื่อกันว่าผู้ที่เสียชีวิตละโลกนี้ไปแล้ว หากได้ทำเวรทำกรรม ทำบาปกับผู้มีอุปการะคุณ หรือ ทางศาสนา จะต้องเกิดมาเป็นเปรต เพื่อชดใช้กรรมที่ทำขึ้น..

ตำนานผีเปรต ผีสัตว์นรกบนบ่วงกรรม

เปรต

เปรต จะมีลักษณะสูงโย่ง เท่าต้นตาล คอยาว ผมยาว ตัวดำ ผอมโซแต่ท้องโต หิวตลอดเวลา แต่ปากเท่ารูเข็ม มือเท้าใหญ่เท่าใบตาล , , , เปรตมักจะชอบปรากฎตัวในงานบุญ หรือปรากฎกายให้ผู้ที่ทำบุญสั่งสมไว้มากพอ เพื่อที่เปรตจะไปขอส่วนบุญ เพื่อไปเกิดใหม่ในภพหน้า

ประเภทของเปรต แบ่งออก 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่

ปรทัตตุปชีวิกเปรต คือ เปรตที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยส่วนบุญที่มีผู้อุทิศให้ หากขาดส่วนบุญจากผู้ใจบุญไป เปรตเหล่านี้ก็มักจะกินเลือดและหนองของตัวเองเป็นอาหาร
ขุปปีปาสิกเปรต คือ เปรตที่อดอยากจนเกิดทุกข์จากความหิวโหยอยู่เสมอ
นิชฌามตัณหิกเปรต คือ เปรตที่ถูกไฟเผาให้ลุ่มร้อนอยู่เสมอ
กาลกัญจิกเปรต คือ เปรตที่อยู่ในจำพวกอสุรกาย
ตามคัมภีร์โลกบัญญัตติปกรณ์ และ ฉคติทีปนีปกรณ์ แบ่งได้ 12 ประเภท

วันตาสเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการกินน้ำลาย เสมหะ หรืออาเจียน เป็นอาหาร
กุณปาสเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการกินซากศพของคนหรือสัตว์ เป็นอาหาร
คูถขาทกเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการกินอุจจาระต่าง ๆของคนและสัตว์ เป็นอาหาร
อัคคิชาลมุขเปรต คือ เปรตที่มีเปลวไฟลุกอยู่ในปากตลอดเวลา
สุจิมุขเปรต คือ เปรตที่มีปากขนาดเล็กเท่ารูเข็ม
ตัณหัฏฏิตเปรต คือ เปรตที่ถูกตัณหาเบียดเบียนจนเกิดทุกข์จากความหิวทั้งข้าวและหิวน้ำอยู่ตลอดเวลา
สุนิชฌามกเปรต คือ เปรตที่มีตัวดำเหมือนตอไม้ที่โดนเผา
สุตตังคเปรต คือ เปรตที่มีเล็บมือเล็บเท้ายาวราวกับคมมีด
ปัพพตังคเปรต คือ เปรตที่มีร่างกายสูงใหญ่เขนาดเท่าภูเขา
อชครังคเปรต คือ เปรตที่มีร่างกายราวกับงูเหลือม
เวมานิกเปรต คือ เปรตที่ต้องเสวยทุกข์เฉพาะในช่วงเวลากลางวัน แต่สามารถเสวยสุขในวิมานได้ในช่วงเวลากลางคืน
มหิทธิกเปรต คือ เปรตที่มีฤทธิ์มาก

ขอบคุณที่มาข้อมูล : https://shock.mthai.com/inter-shock/6221.html

ความเห็นถูกปิด