ตำนานพระพุทธรูปเนื้อนิ่ม ประดุจมีชีวิต หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่

93

ตำนานพระพุทธรูปเนื้อนิ่ม ประดุจมีชีวิต หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่

วัดบางพลีใหญ่ เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ริมคลองสำโรง มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ คือ หลวงพ่อโต ที่ได้รับการกล่าวขานในความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหาร เป็นที่เคารพสักการะของชาวบางพลี

มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศมาขอพรจากองค์หลวงพ่อโตเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ยังมรความเชื่อที่ว่า น้ำมนต์หลวงพ่อในด้านการรักษาผู้เจ็บป่วยให้ทุเลาลงจนหายเป็นปกติได้

ตำนานพระพุทธรูปเนื้อนิ่ม ประดุจมีชีวิต หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่

ตำนานของหลวงพ่อโต :

ตามตำนานเล่าสืบกันมาว่า มีพระพุทธรูป 3 องค์ เป็นพี่น้องกัน ได้แสดงอภินิหารลอยตามน้ำมา ผ่านย่านชุมชนหลายแห่ง คนในท้องถิ่นจำนวนมากช่วยกันอัญเชิญขึ้นฝั่ง แต่ก็ไม่สามารถอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนฝั่งได้
ภายหลังพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ได้แยกย้ายกันไปประดิษฐานในที่ต่างๆ องค์หนึ่งได้รับการอาราธนาขึ้นประดิษฐานที่ วัดบ้านแหลม หรือวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นองค์พี่ อีกองค์หนึ่งถูกอาราธนาขึ้นประดิษฐานที่วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นองค์กลาง

สำหรับองค์หลวงพ่อโตนี้ ได้ลอยเข้ามาในคลองสำโรง ชาวบ้านได้อาราธนาท่านขึ้นที่ปากคลองสำโรง แต่ไม่สำเร็จ จึงช่วยกันต่อแพชะลอไว้ แล้วอธิษฐานว่า “หากท่านประสงค์จะขึ้นโปรดที่ใด ก็ขอจงได้แสดงอภินิหารให้แพที่ลอยมาจงหยุด ณ ที่นั้นเถิด” เมื่อแพลอยมาถึงบริเวณหน้าวัดบางพลีใหญ่ใน แพที่ผูกชะลอองค์ท่านหยุดนิ่ง ชาวบ้านจึงอาราธนาขึ้น เป็นองค์น้อง

ความน่าอัศจรรย์ใจได้เกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 หลวงพ่อโต ได้แสดงปาฏิหาริย์ กล่าวคือ องค์พระซึ่งเป็นทองสำริดกลับนิ่มดั่งเช่นเนื้อคน ประดุจมีชีวิต จนหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับพากันลงข่าวที่น่าอัศจรรย์ใจนี้ และมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศพากันมาชมบารมี ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้อีกครั้ง

ขอบคุณที่มา : https://travel.trueid.net/detail/vW904k0xpp7G

ความเห็นถูกปิด