ตำนานยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพธิ์ ท่าเตียน กรุงเทพฯ

89

ตำนานยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพธิ์ ท่าเตียน กรุงเทพฯ

วัดโพธิ์ ท่าเตียน หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นวัดสำคัญอีกแห่งในกรุงเทพฯ ที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยา และยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรีอีกด้วย

ภายในวัดโพธิ์ มีศาสนสถานที่สำคัญหลายแห่งด้วยกันคือ วิหารพระพุทธไสยาสน์ ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยมีลักษณะพิเศษ ได้แก่ พระบาทซ้ายและขวาซ้อนเสมอกัน โดยที่พระบาทประดับมุกภาพมงคล 108 ประการ

นอกจากนี้ยังมี พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ 4 องค์ ตั้งอยู่ถัดจากพระอุโบสถ ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีสถาปัตยกรรมบริเวณซุ้มประตูมีลักษณะเป็นไทยประยุกต์แบบจีน สวยงามมากๆ

ตำนานยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพธิ์ ท่าเตียน กรุงเทพฯ

ตำนานยักษ์วัดแจ้ง และยักษ์วัดโพธิ์ :

หลายคนคงเคยได้ยินตำนานกำเนิดท่าเตียนกันอยู่แล้วว่า ที่ บริเวณท่าเตียนอันเป็นพื้นที่โล่งเตียนนั้น เป็นผลจากการต่อสู้ของ ยักษ์วัดแจ้ง กับ ยักษ์วัดโพธิ์ โดยมี ยักษ์วัดพระแก้ว เป็นผู้ห้ามทัพ

โดยตำนานนั้นมีอยู่ว่า ยักษ์วัดโพธิ์ และยักษ์วัดแจ้ง เป็นเพื่อนรักกัน วันหนึ่งทาง ยักษ์วัดโพธิ์ไม่มีเงิน จึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปขอยืมเงินจากยักษ์วัดแจ้ง เมื่อถึงกำหนดส่งเงินคืน ยักษ์วัดโพธิ์กลับไม่ยอมจ่าย ยักษ์วัดแจ้งจึงตัดสินใจข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาทวงเงินคืน แต่ยักษ์วัดโพธิ์ไม่ยอมให้

ในที่สุดยักษ์ทั้ง 2 ตน จึงเกิดการทะเลาะถึงขั้นต่อสู้กัน แต่เพราะรูปร่างที่ใหญ่โตมหึมา และมีกำลังมหาศาล เมื่อต่อสู้กันจึงทำให้ต้นไม้ในบริเวณนั้นถูกยักษ์ทั้งสองเหยียบย่ำจนล้มตายลงหมด หลังจากที่เลิกต่อสู้กันแล้วบริเวณที่ทั้งสองประลองกำลังกันนั้น จึงราบเรียบกลายเป็นสถานที่ที่โล่งเตียนไปหมด ไม่มีอะไรเหลือเลย

ครั้นเมื่อพระอิศวร ได้ทราบเรื่องราวการต่อสู้กัน ทำให้บรรดามนุษย์ และสัตว์ทั้งหลายในบริเวณนั้นเดือดร้อน จึงได้ลงโทษโดยการสาปให้ยักษ์ทั้งสองกลายเป็นหิน แล้วให้ยักษ์วัดโพธิ์ทำหน้าที่ยืนเฝ้าหน้าพระอุโบสถของวัดโพธิ์ และให้ยักษ์วัดแจ้งทำหน้าที่ยืนเฝ้าพระวิหารวัดแจ้งเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้

ที่อยู่ : ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทยเข้าฟรี ชาวต่างชาติ 100 บาท
ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบ:https://travel.trueid.net/detail/vW904k0xpp7G

ความเห็นถูกปิด