ตำนานรัก ขูลูนางอั้ว วรรณกรรมพื้นบ้านอีสานชื่อดัง

88

ตำนานรัก ขูลูนางอั้ว วรรณกรรมพื้นบ้านอีสานชื่อดัง

ท้าวขูลูเป็นโอรสเมืองกาสี และนางอัวเดี่ยมเป็นธิดาของเมืองกายนคร พระมารดาของทั้งสองเมืองเป็นเพื่อนกัน และได้ให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าฝ่ายใดได้ลูกชายลูกสาวก็จะยกให้แต่งงานกัน ท้าวขูลูกับนางอั้วเคี่ยมเกิดปีเดียวกัน เมื่อเจริญเติบโตนางอั้วเคี่ยมมีความงดงามมาก จนเล่าลือไปถึงขุนลาง ซึ่งเป็นเจ้าเมืองขอมภูเขาก่ำ ที่เป็นชนเผ่าที่ยังไม่เจริญ

ตำนานรัก ขูลูนางอั้ว ดอกนางอั้ว วรรณกรรมพื้นบ้านอีสานชื่อดัง

ต่อมาเมื่อท้าวขูลูเจริญวัยอยากมีคู่ครองก็ลามารดามาเมืองกายนคร แล้วได้มีใจต่อนางอั้วเคี่ยม ท้าวขูลูประทับอยู่เมืองกายนครระยะหนึ่ง ก็ลากลับเมือง เพื่อส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอ
ขุนลางหัวหน้าเผ่าชนภูเขาก็ได้ส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอนางอั้วเคี่ยม พระมารดานางอั้วเคี่ยมได้รับปาก เป็นเพราะนางไม่พอใจมารดาท้าวขูลู ซึ่งเป็นเพื่อนกัน เมื่อครั้งตั้งครรภ์นางอั้วเคี่ยม นางได้ไปเที่ยวอุทยานของเมืองกาสี เมื่อเห็นส้มเกลี้ยงก็อยากกิน แต่มารดาของท้าวขูลูไม่ให้ อ้างว่าส้มเกลี้ยงไม่สุกดี จึงทำให้นางน้อยใจและตัดความเป็นเพื่อนกัน นางอั้วเคี่ยมทราบว่ามารดารับปากการสู่ขอของขุนลาง นางก็เสียใจและไม่ยอมรับ
ฝ่ายท้าวขูลูได้บอกบิดามารดามาสู่ขอนางอั้วเคี่ยม แม่สื่อของขูลูนำสินสอดมาสูขอครั้งแรก มารดานางอั้วเคี่ยมไม่ยอมตกลงอ้างว่าได้ตกลงกับขุนลางไว้ก่อนแล้ว ท้าวขูลูก็ขอให้แม่สื่อมาขอนางอั้วเคี่ยมอีกครั้ง และได้พูดทวงสัญญาคำมั่นที่จะให้ บุตร – ธิดา อภิเษกสมรสกัน แต่มารดาของนางอั้วเคี่ยมได้กล่าวถึงความโกรธเมื่อครั้งส้มเกลี้ยงจึงคืนสัญญาทั้งหมด เมื่อจนหนทางมารดาท้าวขูลูจึงอ้อนวอนขอให้ทำพิธีเสี่ยงสายแนน (แนน หมายถึงรกห่อหุ้มทารกแรกเกิด) ว่าเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่ ผลการเสี่ยงทายว่า สายแนนของทั้งสองคนนั้นเกี่ยวพันกันดีอยู่ในตอนต้น แต่ตอนปลายยอดด้วนและแยกออกจากกัน ซึ่งแสดงว่าเป็นเนื้อคู่กันแต่จะอยู่กันไม่ยืดยาว ต้องพลัดพรากจากกันในที่สุด โดยบอกว่าทั้งสองต้องตายจากกัน ฝ่ายท้าวขูลูจึงจำใจยกทัพกลับเมือง
ฝ่ายขุนลางก็ส่งคนมาทาบทามเพื่อกำหนดวันอภิเษก เมื่อข่าวกำหนดแต่งงานถึงหูอั้วเคี่ยม ทำให้นางเศร้าโศกเสียใจ นางจึงสั่งนางทาสาไปเชิญท้าวขูลูมาพบนาง ฝ่ายมารดานางอั้วเคี่ยมทราบว่าธิดาได้ลักลอบพบกับท้าวขูลูที่สวนอุทยาน นางโกรธมากจึงด่าว่านางอั้วเคี่ยมว่าไปเล่นชู้ นางเสียใจมากจึงพูกคอตายที่อุทยาน เมื่อความทราบถึงเจ้าเมืองและพระมารดาต่างก็เสียพระทัย และนำพระศพเข้าเมืองบำเพ็ญกุศล
ส่วนขุนลางมาพบเห็นเข้าก็เสียใจเสียดายในตัวนางอั้ว ก็พลันเกิดธรณีสูบร่าง เพราะเป็นคนใจบาปสร้างกรรมชั่วเอาไว้มาก ฝ่ายท้าวขูลูเมื่อทราบการตายของนางอั้วเคี่ยมในระหว่างยกทัพกลับ ก็เกิดเสียใจ จึงคว้ามีดแทงคอตัวเองตาย สุดท้ายวิญญาณของสองหนุ่มสาวได้ไปพบกันบนสวรรค์.

ขอบคุณที่มา : xfile.teenee.com/tamnan/ตำนานรัก-ขูลูนางอั้ว-ดอกนางอั้วขึ้นที่ใด-ที่นั่นจะมีดอกขูลูอยู่เสมอ+2968

ความเห็นถูกปิด