ตำนาน “แม่ซื้อ” เทพผู้พิทักษ์คุ้มครองตามความเชื่อโบราณ

292

ตำนาน “แม่ซื้อ” เทพผู้พิทักษ์คุ้มครองตามความเชื่อโบราณ

วันนี้เราขอมานำเสนอเรื่องเล่าเทวดาผู้พิทักษ์คุ้มครองเด็ก มาให้อ่านเพื่อศึกษากัน ติดตามรับชมกันได้เลย

ตำนาน “แม่ซื้อ” เทพผู้พิทักษ์คุ้มครองตามความเชื่อโบราณ

หากกล่าวถึงแม่ซื้อเป็นความเชื่อของคนไทยโบราณเกี่ยวกับเด็ก หมายถึง เทวดาผู้พิทักษ์รักษาประจำตัวเด็ก เพื่อปกปักรักษาไม่ให้เด็กเจ็บป่วย เป็นความเชื่อที่มีอยู่ทุกภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ในสมัยก่อนยังมีการเขียนภาพแม่ซื้อลงในแผ่นผ้าขาว ลักษณะคล้ายยันต์เพื่อแขวนไว้ที่เปลเด็ก โดยเขียนด้วยยางมะเดื่อ และระบายสีแม่ซื้อตามสีอาภรณ์และสีกายของแม่ซื้อประจำวันนั้นๆ และด้านหลังผ้าขาวนี้ ต้องลงภาพท้าวเวสสุวัณทั้งหน้ายักษ์และหน้ามนุษย์ไว้ด้วย เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นยักษ์นงเยาว์
“แม่ซื้อ”เป็นภูตประจำตัวเด็ก มีอยู่ ๗ ตน มีชื่อเรียกต่างๆ กัน
วันอาทิตย์ ชื่อว่า “วิจิตรมาวรรณ” มีหัวเป็นสิงห์ มีผิวกายสีแดง
วันจันทร์ ชื่อว่า “วรรณนงคราญ” มีหัวเป็นม้า มีผิวสีขาวนวล
วันอังคาร ชื่อว่า “ยักษบริสุทธิ์ มีหัวเป็นมหิงสา (ควาย)” ผิวกายสีชมพู

.วันพุธชื่อว่า ” สามลทัศ” มีหัวเป็นช้าง ผิวกายสีเขียว
วันพฤหัสบดี ชื่อว่า “กาโลทุกข์” มีหัวเป็นกวาง มีผิวกายสีเหลืองอ่อน
วันศุกร์ชื่อว่า “ยักษ์นงเยาว์” มีหัวเป็นโค ผิวกายสีฟ้าอ่อน
วันเสาร์ชื่อว่า “เอกาไลย์” มีหัวเป็นเสือ ผิวกายสีดำ

ขอขอบคุณที่มา : https://www.kidnan.com/22122/

ความเห็นถูกปิด