ถวายสังฆทานเจาะจงให้พ่อแม่ที่ล่วงลับ ชีวิตจะดีมีแต่โชคลาภ

205

ถวายสังฆทานเจาะจงให้พ่อแม่ที่ล่วงลับ ชีวิตจะดีมีแต่โชคลาภ

 

ของที่ถวายสังฆทานมีหลัก ๆ ดังนี้

พระพุทธรูปหน้าตักไม่ต่ำกว่า 5 นิ้ว
ผ้าไตรจีวร 1 ไตร
อาหารคาวหวานและผลไม้ 1 ชุด
ดอกไม้ ธูป เทียน
น้ำดื่ม 1 ชุด
ยารักษาโรค


หลังจากที่ถวายสังฆทานแล้วก็ให้ตั้งจิตใจอุทิศบุญ อย่าได้ให้พระนำอุทิศให้พ่อแม่และเทวดามากมาย กล่าวคือ ให้ระบุอุทิศให้กับญาติเราโดยตรงท่านเดียว โดยที่เตรียมร่างคำกล่าวไปหากว่าจำไม่ได้

คำกล่าวอุทิศบุญที่ถวายสังฆทานให้พ่อแม่แบบเจาะจง
บุญที่ข้าพเจ้าได้สมาทานศีลด้วยความเคารพ ได้ถวายพระพุทธรูป ผ้าไตรจีวร อาหารคาวหวาน และผลไม้ ดอกไม้ ธูป เทียน น้ำดื่ม ยารักษาโรค เหล่านี้ บุญกุศลที่พึงจะเกิดกับข้าพเจ้าเพียงใดก็ขอให้เกิดกับชื่อบิดาหรือมารดา เช่นดียวกับกับข้าพเจ้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเถิด

 

ที่มา : https://www.nanitalk.com/horoscope/10813

ความเห็นถูกปิด