ถูกสกัดดาวรุ่งบ่อยๆ ควรเสริมดวงอย่างไร

100

ถูกสกัดดาวรุ่งบ่อยๆ ควรเสริมดวงอย่างไร

อาจารย์โนรี แนะวิธี 3 วิธีเสริมดวง ใครที่รู้สึกว่าถูกสกัดดาวรุ่งบ่อยๆ ถูกขัดแข้งขัดขา ทำงานได้อย่างไม่ราบรื่น ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จดั่งที่หวัง

 

  • ทำความดี ทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นประจำ ทำให้เกิดพลังเย็นผ่องรอบตัว ใครเห็นจะได้ถูกชะตาเป็นพิเศษ
  • แสดงความกตัญญูต่อบุพการี และผู้มีพระคุณ จะก่อคลื่นเมตตา เป็นที่รักของผู้คนได้ง่าย
  • ไหว้จตุโลกบาลทั้งสี่ เพื่อให้ท่านคุ้มครองให้พ้นจากภัยทั้งปวง ของทั้งอำนาจ บารมี โภคทรัพย์ และมงคลทั้งปวง

ความเห็นถูกปิด