ถ้ำพญานาค จ.มุกดาหาร ขอโชคลาภ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

85

ถ้ำพญานาค จ.มุกดาหาร ขอโชคลาภ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 จ.มุกดาหาร (ถ้ำพญานาค)
สะพานแห่งนี้เป็นสะพานที่ 2 ที่เชื่อมกับไทย และ ลาว เป็นสะพานสร้างเศรษฐกิจสัมพันธ์อันดีของคน 2 ชนชาติ รวมไปถึงมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกด้วย สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 จ.มุกดาหาร

ถ้ำพญานาค จ.มุกดาหาร ขอโชคลาภ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

โดยจะมีศาลาพญานาค เป็นจุดชมวิวในที่แห่งนี้นะครับ ปัจจุบันเทวสถานของพญานาคเป็นที่นับถือของประชาชน ใครมาที่มุกดาหารไม่พลาดที่จะกราบไหว้สักการะขอพร และที่แห่งนี้ยังมีเรื่องเล่าอีกด้วยนะครับ

“เป็นความเชื่อทางพุทธศาสนาและศรัทธาของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงที่มีต่อพญานาค เชื่อกันว่าเสาต้นที่ 2 ของสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขงเป็น ถ้ำพญานาค ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าเป็นจุดที่ท่านจะขึ้นมาเพื่อให้พรและปกปักรักษาลูกหลาน

ใครที่ได้มาสักการะให้ขอพรพญานาค ณ ถ้ำพญานาค ขอโชคลาภ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมักสำเร็จผล”

เครดิตภาพและข้อมูล:https://www.sanook.com/travel/1403125/

ความเห็นถูกปิด