ถ้ำวัวแดง ดินแดนลับแลแห่งเมืองชัยภูมิ

169

ถ้ำวัวแดง ดินแดนลับแลแห่งเมืองชัยภูมิ

วัดถ้ำวัวแดง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เป็นสถานที่มีมิติเชื่อมต่อกับสายบารมีธรรมหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก นักปฏิบัติหรือผู้มีจิตศรัทธาต่อองค์หลวงปู่ใหญ่ ได้พยายามค้นหา เพื่อจะได้ไปสักระกราบไหว้บูชา

ตามตำนานในอดีตวัดถ้ำวัวแดงรู้จักในชื่อ ถ้ำวัวแดงหรือถ้ำประทุน เพราะภายในถ้ำมีหลังคาเหมือนประทุนล้อเกวียน ถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในเทือกเขาพญาฝ่อ ค้นพบโดยพระบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร ราวพุทธศักราช 2363 ถ้ำวัวแดงเป็นหนึ่งในหลายสิบถ้ำที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เทือกเขาล้อมรอบ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีภูมิประเทศสลับซับซ้อน มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์ สงบเงียบ มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่หลายชนิดอาศัยในเทือกเขาแถบนี้

ถ้ำวัวแดง ดินแดนลับแลแห่งเมืองชัยภูมิ

ประวัติของบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร
กล่าวย้อนไปถึงอดีตกาล พุทธศักราชผ่านพ้นไป ๓๐๓ ปี (ตามหลักฐานบันทึกในหนังสือมหาวงศ์พงศาวดารลังกา คำบรรยายของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ (ป่วน อินทุวงศ์) อดีตภัณฑารักษ์เอก กรมศิลปากร) และตามหลักฐานของวัดเพชรพลี (บันทึกอักษรเทวนาครี ขุดค้นพบ ณ ซากศิลา วัดคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี) ว่า พระพุทธศาสนาได้เริ่มแพร่เข้าสู่แคว้นสุวรรณภูมิในปีพุทธศักราช ๒๓๕ ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันถึง ๖๘ ปี พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ทรงกระทำตติยสังคายนาพระไตรปิฎก คือ การชำระพระไตรปิฎกขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ ครั้นแล้วจึงอาราธนาพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ องค์อรหันต์เป็นประธานคัดเลือกบรรดาพระอรหันต์เถระออกทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ พระเจ้าอโศกมหาราชกับพระโมคัลลีบุตรติสสเถระ ได้มีความเห็นร่วมกันว่า ในอนาคตพุทธศาสนาอาจไม่มั่นคงอยู่ในอินเดีย จึงเห็นควรส่งพระสมณทูตออกไปเผยแผ่ในส่วนต่าง ๆ ของอินเดียและในต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการส่งพระสมณทูตออกประกาศพุทธศาสนา โดยแบ่งออกเป็น ๙ สาย

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบ:
https://www.facebook.com/ThePhayaLaeCity/
http://www.banjiang.go.th/index.php?op=dynamiccontent_detail&dynamiccontent_id=18070

ความเห็นถูกปิด