ทำพิธีอาบน้ำเพ็ญด้วยตัวเองเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมเสริมโชคลาภ

114

ทำพิธีอาบน้ำเพ็ญด้วยตัวเองเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมเสริมโชคลาภ

วันนี้เรามาทำพิธีอาบน้ำเพ็ญด้วยตัวเองกันในช่วง New normal หรือใครไม่สะดวกไปทำที่วัดหรือสถานที่อื่นที่ทำพิธีกันในคืนนี้เราก็สามารถทำเองได้ที่บ้านของเราเอง

15ค่ำเดือน12(วันลอยกระทง)มาเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยม บันดาลโชคลาภให้เพิ่มพูน ด้วยการ”อาบน้ำเพ็ญ” ทางโหราศาตร์ให้ดวงจันทร์ถือเป็นเทพแห่งความสวยงาม ความมีเสน่ห์ ผู้ใดได้อาบแสงจันทร์ได้อาบน้ำเพ็ญในคืนวันเพ็ญ15ค่ำหรือนำเครื่องรางของขลังมาอาบแสงจันทร์ในคืนนี้จะช่วยเพิ่มพุทธคุณให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

นับเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่มีมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน “การอาบน้ำเพ็ญ” คือพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ที่ใช้พลังจากดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ(ขึ้น15ค่ำ) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 19พฤศจิกายน 2564(วันลอยกระทง) จึงถือเป็นสิริมงคลอันสมบูรณ์อย่างยิ่ง

เนื่องด้วยวันสำคัญในทางศาสนาพุทธส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวันขึ้น 15ค่ำหรือเรียกว่าคืนเพ็ญ จึงได้เกิดพิธีกรรมหนึ่งขึ้นมาคือ “พิธีอาบน้ำเพ็ญ” เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในประเพณีลอยกระทง คือเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนที่พระจันทร์เต็มดวงตรงศรีษะก็จะลงอาบน้ำเพ็ญกันตามแม่น้ำลำคลอง หรือถ้าไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ ก็จัดหาภาชนะใส่น้ำที่มีขนาดใหญ่พอสมควรใส่น้ำวางกลางแจ้งให้เกิดเงาของพระจันทร์อยู่ในภาชนะนั้น พิธีการอาบน้ำมนต์น้ำเพ็ญนั้นมีบันทึกไว้เป็นหลักฐานคือ การประกอบพิธีอาบน้ำเพ็ญที่วัดสุทัศน์ สมัยสมเด็จพระสังฆราช แพ ท่านประกอบพิธีเพียงปีละครั้งเท่านั้น โดยเลือกเอาวันเพ็ญเดือนสิบสอง พิธีโบราณหากว่าวันเดือนใดที่มีพระจันทร์เต็มดวงตรงกับวันจันทร์ เรียกว่า “จันทร์ซ้อนจันทร์”

ถือว่าเป็นวันที่ดีพิเศษอย่างยิ่งเพราะนานทีปีหนจึงจะมีพระจันทร์เต็มดวงตรงกับวันจันทร์ถือเป็นฤกษ์ดีที่สุด

เสน่ห์เมตตามหานิยมเสริมโชคลาภ ด้วยพิธีอาบน้ำเพ็ญด้วยกัน

นับเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่มีมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน “การอาบน้ำเพ็ญ” คือพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ที่ใช้พลังจากดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ(ขึ้น15ค่ำ) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 19พฤศจิกายน 2564(วันลอยกระทง) จึงถือเป็นสิริมงคลอันสมบูรณ์อย่างยิ่ง

เนื่องด้วยวันสำคัญในทางศาสนาพุทธส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวันขึ้น 15ค่ำหรือเรียกว่าคืนเพ็ญ จึงได้เกิดพิธีกรรมหนึ่งขึ้นมาคือ “พิธีอาบน้ำเพ็ญ” เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในประเพณีลอยกระทง คือเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนที่พระจันทร์เต็มดวงตรงศรีษะก็จะลงอาบน้ำเพ็ญกันตามแม่น้ำลำคลอง หรือถ้าไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ ก็จัดหาภาชนะใส่น้ำที่มีขนาดใหญ่พอสมควรใส่น้ำวางกลางแจ้งให้เกิดเงาของพระจันทร์อยู่ในภาชนะนั้น พิธีการอาบน้ำมนต์น้ำเพ็ญนั้นมีบันทึกไว้เป็นหลักฐานคือ การประกอบพิธีอาบน้ำเพ็ญที่วัดสุทัศน์ สมัยสมเด็จพระสังฆราช แพ ท่านประกอบพิธีเพียงปีละครั้งเท่านั้น โดยเลือกเอาวันเพ็ญเดือนสิบสอง พิธีโบราณหากว่าวันเดือนใดที่มีพระจันทร์เต็มดวงตรงกับวันจันทร์ เรียกว่า “จันทร์ซ้อนจันทร์”

ถือว่าเป็นวันที่ดีพิเศษอย่างยิ่งเพราะนานทีปีหนจึงจะมีพระจันทร์เต็มดวงตรงกับวันจันทร์ถือเป็นฤกษ์ดีที่สุด

คนโบราณเชื่อว่าการ”อาบน้ำเพ็ญ” เป็นการล้างสิ่งที่ไม่ดี ขจัดสิ่งชั่วร้าย เสนียดจัญไร คุณไสย์มนต์ดำ ภูตผีปีศาจที่เข้ามาแฝง และช่วยเสริมสง่าราศีให้ผุดผ่องดั่งแสงของดวงจันทร์ เสริมบารมีแก่ผู้มีครูบาอาจารย์ มีองค์เทพคุ้มครอง ทำให้ชะตาชีวิตรุ่งโรจน์ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน มีเมตตามหานิยมแก่ผู้พบเห็น ซึ่งถือเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยในขณะที่เราอาบน้ำเพ็ญให้เราอธิษฐานขอให้น้ำเพ็ญอันศักดิ์สิทธิ์จงล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากกายใจของข้าพเจ้า และขอให้จงมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ข้าพเจ้า

เราสามารถทำพิธีอาบน้ำเพ็ญได้ด้วยตัวเองที่บ้านโดยเริ่ม

1.หาสถานที่กลางแจ้งไม่อยู่ใต้ชายคา ใต้ต้นไม้ หรือมีเงาของสิ่งกีดขวาง

2.เตรียมภาชนะทำน้ำมนต์จะเป็นขันใบใหญ่หรือกาละมัง อ่างน้ำก็ได้

3.เทียนทำน้ำมนต์ (ถ้าไม่มีเอาเทียนธรรมดาก็ได้)

4.น้ำสะอาดเทลงไปในภาชนะที่จัดเตรียมแล้วนำไปวางที่กลางแจ้งที่เตรียมไว้ (เน้นย้ำว่าต้องโดนแสงจันทร์ให้เห็นเงาดวงจันทร์ในน้ำที่เราใส่ไว้)

5.ทำจิตใจให้สงบนิ่งมีสมาธิ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ แล้วเริ่มสวด

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ (3จบ)

ปุญณะจันโท วิชานันเต วิสุทธิ สาวะโก วะโร พุทโธ สัทธัมมะรังสี มุนิโน มัตถะเกสุภัง (สวด15จบ)

หลังจากนั้นให้เราหันไปทางทิศตะวันตกอาบขันแรกให้กล่าวว่าขออำนาจแห่งน้ำพุทธมนต์คุณอันศักสิทธิ์ จงล้างสิ่งที่ไม่ดี สิ่งช่วยร้าย ความเป็นอัปมงคล เสนียดจังไรทั้งหลายจงออกไปจากกายของข้าพเจ้า

หลังจากนั้นหันมาทางทิศตะวันออกให้กล่าวว่าขอบารมีแห่งน้ำพุทธมนต์คุณอันศักดิ์สิทธิ์ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญมีเมตตามหานิยมมีแต่คนรักคนเมตตา เดินทางไปที่แห่งหนตำบลใดทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกทิศทุกทาง จะทำกิจการใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จ มีโชคลาภเข้ามาทุกทิศทุกทาง ให้ได้มีปัจจัยในการสร้างบุญบารมีทั้งทางโลกและทางธรรม ด้วยเถิด🙏🙏🙏

ช่วงที่กล่าวก็ตักน้ำรดจากศรีษะลงมาเรื่อยๆๆ)

ปล.หลังจากเสร็จพิธีไม่ต้องไปอาบน้ำซ้ำอีกแล้วแล้วสังเกตดูว่าหน้าตาเราจะมีสง่าราศีทันที

 

 

 

เนื้อหาโดย: https://board.postjung.com/1358529

ความเห็นถูกปิด