ทำแล้วชีวิตดีขึ้น แนะนำวิธีบูชาเทวดาประจำตัว

108

ทำแล้วชีวิตดีขึ้น แนะนำวิธีบูชาเทวดาประจำตัว

 

ทำแล้วชีวิตดีขึ้น วิธีบูชาเทวดาประจำตัวตามความเชื่อคนโบราณ

 

คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนว่าทุกคนมีเทวดาประจำตัวคอยคุ้มครองอยู่ และคอยปกปักษ์รักษาคุณไม่ให้มีภัยอันตราย คุณเคยตั้งข้อสังเกตหรือไม่ว่าบางครั้งก่อนเกิดเหตุอันตรายบางคนจะมีลางบอกเหตุบอกก่อนเสมอ ซึ่งบางคนมีบางคนไม่มี เพราะอะไรบทความนี้

เทวดาประจำตัวคุณช่วยบอกเหตุ ขณะที่บางคนไม่มีลางบอกเหตุ ควรบูชาเทวดาประจำตัวคุณเผื่อว่าเทวดาจะอยู่ใกล้ตัว โดยนำพวงมาลัย และดอกไม้ห้าคู่ใส่พานไว้ที่หัวเตียงในวันพระกราบไหว้ก่อนนอน สำหรับบูชาเทวดาประจำตัวคุณ จะคอยบอกเหตุเวลามีเหตุร้ายทันที และห้ามบุคคลอื่นเหยียบเตียงนอนเด็ดขาด ยกเว้นคู่ชีวิตคุณอาจเป็นอุบายจากคนโบราณป้องกันไม่ให้มีชู้ก็ได้ อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่บุญ อย่าลืมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาประจำตัวคุณ จะส่งผลให้มีฤทธิ์มากขึ้น

คนโบราณเชื่อว่า เมื่อทำความดีต้องทำการเชื่อมบุญไปยังเทวดาโดยการกรวดน้ำและตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้เทวดาประจำตัว เอ่ยประโยคอุทิศบุญว่า อิทังสัพพะเทววานังโหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา เพื่ออุทิศบุญแด่เทวดาทั้งหลาย ตนเองควรมีหิริโอตตัปปะ อายชั่วกลัวบาป เทวดาจะปกปักษ์รักษา

เทวดามีกายทิพย์ไม่อาจทำบุญได้เหมือนมนุษย์ แต่เนื่องจากเคยทำบุญมามาก จึงมีสุขอยู่ในเทวโลก ฉะนั้นเวลาทำบุญควรอุทิศส่วนกุศลแด่เทวดาด้วยจะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน คติความเชื่อคนโบราณว่าคนดีหรือคนชั่ว เทวดาไม่ได้มีอิทธิพลกับชีวิตทุกคน ผู้ที่มีคุณธรรมและความเพียรพยายามก็เป็นเทวดาได้ และเทวดาจะเกรงใจ เทวดาทั้งสามประเภทอยู่บนวิมานคนละแห่ง มีหน้าที่คอยปกป้องและลงโทษตามหน้าที่ ฉะนั้นคุณต้องทำความดีและมีความอายที่จะทำความชั่ว กลัวเกรงกับบาป

 

 

ที่มา :  thaiza.com/horoscope

ความเห็นถูกปิด