ที่มาของ “ครุฑยุดนาค”

335

ที่มาของ “ครุฑยุดนาค”

ครุฑยุดนาค หรือ ครุฑจับนาค จากในหนังสือ “สัตว์หิมพานต์” ของ ส.พลายน้อย ตามตำนานกล่าวว่าครุฑกับนาคเป็นพี่น้องกัน แต่ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไร

ที่มาของ “ครุฑยุดนาค” หรือ “ครุฑจับนาค”
ครุฑกับนาคเป็นพี่น้องต่างมารดา
ครุฑกับนาคเป็นพี่น้องกัน เป็นโอรสของพระกัศยป แต่ต่างมารดา โดยเหตุที่บาดหมางกันจนเป็นศึกสายเลือดเพราะนางวินตาแม่พญาครุฑริษยานางกัทรุ ขอพรต่อพระกัศยปให้ลูกของตนกินพวกนาคซึ่งเป็นลูกของนางกัทรุ พระกัศยปก็หลับหูหลับตาให้พรตามที่ขอ ทั้งๆ ที่รู้อยู่ว่าเป็นลูกของตนทั้งสองฝ่าย ด้วยเหตุนั้นครุฑก็เลยกินนาคเป็นอาหาร ล้างผลาญกันเอง

ที่มาของ “ครุฑยุดนาค”

นาคกลืนก้อนหินเพื่อป้องกันตัวจากครุฑ
มีหลักฐานกล่าวไว้ในเรื่องภูริทัตชาดก ตอนหนึ่งว่า ‘เมื่อครุฑพานาคไปถึงต้นงิ้ว ก็จิกด้วยจะงอยปากฉีกท้องนาคกินมันเหลว แล้วทิ้งร่างลงไปในท้องมหาสมุทร’ คือหมายถึงว่าครุฑไม่ได้กลืนกินนาคทั้งตัวแต่เลือกกินเฉพาะมันเหลว

ขอขอบคุณที่มา : https://lifestyle.campus-star.com/scoop/183324.html

ความเห็นถูกปิด