นํ้าดอกไม้มงคล 5 สีสรงนํ้าพระ ร่มเย็นพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง

354

นํ้าดอกไม้มงคล 5 สีสรงนํ้าพระ ร่มเย็นพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง

การทำบุญ สรงนํ้าพระด้วยนํ้าดอกไม้มงคล 5 สี ตามความเชื่อแต่โบราณว่า “การสรงนํ้าพระ” คือ การได้ ถวายเครื่องเถราภิเษก ผู้ใดได้ถวายจะพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง โดยเพิ่มความพิเศษของ “นํ้า” ที่นำมาสรงนํ้าพระ โดยการนำนํ้าจากดอกไม้ 5 ชนิด 5 สี ที่ได้จากธรรมชาติของดอกไม้

มาสรงนํ้าพระพุทธรูปมงคล เพื่อให้สายนํ้าเป็นสื่อสร้างความร่มเย็น และเป็นมงคลในด้านต่าง ๆ ได้แก่

นํ้าดอกไม้มงคล 5 สีสรงนํ้าพระ

สีแดง จาก ดอกกุหลาบ หมายถึง ชีวิตที่ราบรื่น ไร้อุปสรรค

สีเขียว จาก ใบเตย หมายถึง ความร่มเย็น ไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจ

สีส้ม จาก ดอกดาวเรือง หมายถึง ความรุ่งเรือง ร่ำรวย

สีนํ้าเงิน จาก ดอกอัญชัน หมายถึง ความหนักแน่น ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ

สีขาวใส จาก นํ้าลอยดอกมะลิ หมายถึง ชีวิตที่สดชื่น สดใส

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

ความเห็นถูกปิด