บทสวดคาถาบูชาช้างเอราวัณ

242

บทสวดคาถาบูชาช้างเอราวัณ

ข้อห้ามในการบนบานขอพรกับช้างเอราวัณ
ห้ามขอและห้ามบนบานสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
ห้ามขอและห้ามบนบานสิ่งที่ผิดศีลธรรม

บทสวดคาถาบูชาช้างเอราวัณ
บทสวดบูชาช้างเอราวัณ แบบย่อ
*ท่องนะโม ๓ จบ*

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

โอมเอราวะณะ คะขัง ปูเชมิ

สวด 3 จบ หรือ 9 จบ บอกชื่อตนเองแล้วอธิษฐานขอพระในสิ่งที่ต้องการกับองค์ช้างเอราวัณ

บทสวดบูชาบนบานขอพรช้างเอราวัณ แบบย่อ
*ท่องนะโม ๓ จบ*

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธโธ โกศรีติ เมรักขันตุ สัพคามหาราโพธิ์

(สำหรับผู้ชาย สวด 3 จบ)
พุทธโธ โกศรีติ เมรักขันตุ สัพคามหาราพา

(สำหรับผู้หญิง สวด 3 จบ)
ข้าพเจ้า ……….(ชื่อ-นามสกุล)………. มาขอพรพ่อช้างเอราวัณ……….(เรื่องที่ขอ)……….

 

ขอบคุณที่มา : https://www.pra9wat.com/ตำนาน-ความเชื่อ-เสริมดวง/เทพ-เทวดา-เทพเจ้า/ช้างเอราวัณ-ช้างเผือกสา/

ความเห็นถูกปิด